Κουτιά χρήστη
Crystal tux.png Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Linux.
Firefox logo, 2019.svg Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Firefox.
el-N Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική του γλώσσα τα Ελληνικά.
ke-3 Ο χρήστης ούτος δύναται συνεισφέρειν μετ' ανωτέρας γνώσεως της Κοινής Ελληνικής.
pnt-1 Ατός ο χρήστες καλατσέβ έναν ξάι Ποντιακά.
grc-0 Ὅδε ὁ χρώμενος οὐδὲν περὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γιγνώσκει (ἢ αὐτὴν μόλις καταλαμβάνει).
en-N This user has a native understanding of English.
Recycle001.svg Αυτός ο χρήστης υποστηρίζει την
ανακύκλωση.