Κουτιά χρήστη
Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Linux.
Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Firefox.
el-N Αυτός ο χρήστης έχει εγγενή κατανόηση Ελληνικών.
ke-3 Ο χρήστης ούτος δύναται συνεισφέρειν μετ' ανωτέρας γνώσεως της Κοινής Ελληνικής.
pnt-1 Ατός ο χρήστες καλατσέβ έναν ξάι Ποντιακά.
grc-0 Ὅδε ὁ χρώμενος οὐδὲν περὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γιγνώσκει (ἢ αὐτὴν μόλις καταλαμβάνει).
en-N This user has a native understanding of English.
Αυτός ο χρήστης υποστηρίζει την
ανακύκλωση.