Σχετικά
Flag of Greece.svg Αυτός ο χρήστης ζει στην Ελλάδα.
Zuidoost-Europa.png Αυτός ο χρήστης είναι από τα Βαλκάνια.
Flag of Europe.svg Αυτός ο χρήστης είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Google Chrome icon (September 2014).svg Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Google Chrome.
Firefox logo, 2019.svg Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Firefox.
Microsoft Edge logo.svg Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Microsoft Edge.
FClef.svg Αγαπημένο θέμα: Μουσική
Η/Υ
Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών.
ΤΕΧ Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Τέχνη.