ο τροχός

 • Βικιπαίδεια:
  • Πότε ανακαλύφθηκε
  • Ποιος τον ανακάλυψε
  • Πως τον χρησιμοποιούσαν παλιά
  • Πως κατασκευάζονταν παλιά
  • Πως χρησιμοποιείται σήμερα
  • Σε τι χρησιμεύει
 • Βικιλεξικό:
  • Από που προήλθε (η λέξη)
  • Πως προφέρεται (η λέξη)
  • Τι σημαίνει (η λέξη)
  • Πως κλίνεται (η λέξη)
  • Πως συντάσσεται (η λέξη)
  • Πως χρησιμοποιείται (η λέξη)
  • Πως μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες ανάλογα με τη σημασία της
 • Βικιθήκη:
  • Ιστορικά βιβλία που αναφέρονται στον τροχό
  • Πανεπιστημιακά βιβλία για τον τροχό
  • Επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στον τροχό
   • Νόμοι, διατάξεις
   • Στατιστικά στοιχεία
   • Διεθνείς και τοπικοί Κωδικοί
 • Βικιφθέγματα:
  • Γνωστά αποφθέγματα για τον τροχό
  • Γνωστές παροιμίες για τον τροχό
 • Βικιεπιστήμιο:
  • Μαθήματα για τον τροχό (διαδραστικά;)
 • Βικιβιβλία:
  • Κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση γύρω από τον τροχό.(μη διαδραστικά;)
 • Κοινά - Commons:
  • Αρχεία φωτογραφιών και ήχων με τροχό
 • Βικιείδη:
  • Εκτός από την αναφορά μέσα σε κάποιο κείμενο δεν έχει καμία άλλη "σχέση" γιατί δεν είναι μορφή ζωής
 • Wikinews:
  • Πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το αντικείμενο τροχός, τη λέξη τροχός και άλλα που μπορεί να συνδέονται με τον τροχό