Το Ωμόμετρο (Αγγλ. Ohmmeter) είναι μια ηλεκτρική συσκευή που μετρά την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που περνάει μέσα από μία ηλεκτρική αντίσταση. Συνήθως εμπεριέχεται σε ένα πολύμετρο και δε συναντάται ως ξεχωριστό όργανο μέτρησης.

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά πολύμετρα διαθέτουν ωμόμετρο.

Το αρχικό σχέδιο ενός ωμόμετρου παρείχε μια μικρή μπαταρία εφαρμόζοντας μια τάση σε μια αντίσταση. Ένας ακριβέστερος τύπος ωμόμετρου έχει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα από το οποίο περνά σταθερό ρεύμα (Ι) μέσω της αντίστασης, και ένα άλλο κύκλωμα που μετρά την τάση (V) πέρα από την αντίσταση.

Δείτε επίσης Επεξεργασία