Το σύμβολο χρησιμοποιείται για να εκφράσει ποσοστό επί τοις χιλίοις. Κατ' αναλογία προέκυψε αργότερα το σύμβολο επί τοις δεκάκις χιλίοις () με τέσσερα μηδενικά, όσα και το 10000, που δηλώνει αναγωγή σε δέκα χιλιάδες.