Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ιουδαία: Οι Ιουδαίοι καταλαμβάνουν τη Σαμάρεια.
  • Νότια Κορέα: Το βασίλειο Κοζωσόν υποτάσσεται στους Κινέζους και διαρείται σε 4 διοικητικές περιοχές

Γεννήσεις

Επεξεργασία