Γεγονότα Επεξεργασία

  • Λαμβάνουν χώρα σοβαρές ταραχές στην Αθήνα με τους δούλους.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία