Γεγονότα Επεξεργασία

  • Όταν πεθαίνει ο Νικομήδης Γ', ο βασιλιάς της Βιθυνίας, ξεσπά ανταγωνισμός ανάμεσα στους γιους του για το θρόνο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία