Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Πτολεμαίος Απίων κληροδοτεί την Κυρήνη στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο.
  • Ο Αντίοχος Ζ' Γρυπός των Σελευκιδών πεθαίνει στην Αντιόχεια και ο Αντίοχος Θ' Κυζικηνός στη Δαμασκό μένει προσωρινά ο μοναδικός βασιλιάς της Σελευκιδικής Συρίας.

Γεννήσεις

Επεξεργασία