Γεγονότα Επεξεργασία

Ιουδαία Επεξεργασία

Μαυριτανία Επεξεργασία

Ρώμη Επεξεργασία

  • Ο Λεύκιος Αππούλειος Σατουρνίνος ιδρύει ρωμαϊκές αποικίες στην Επορεδία και την Κορσική.
  • Ο Σατουρνίνος προτείνει έναν αγροτικό νόμο, ο οποίος παρέχει ωφέλη στους βετεράνους του Γάιου Μάριου.
  • Ο Τίτος Δίδιος υποχρεώνει σε ήττα τους Σκορδίσκους και τους αναγκάζει να υποχωρήσουν.
  • Ο Μέτελλος Νουμιδικός αρνείται να επικυρώσει με όρκο τον αγροτικό νόμο του Σατουρνίνου και εξορίζεται.
  • Ο Μάριος φυλακίζει το Λεύκιο Εκουίτιο, τον οποίο όμως διασώζει ο όχλος.
  • Ο Σατουρνίνος εκλέγεται τριβούνος για τρίτη θητεία.
  • Ο Καέπιος δικάζεται γιατί παρεμποδίζει την ψήφιση του νόμου του Σατουρνίνου.
  • Οι οπαδοί του Σατουρνίνου δολοφονούν τον Γάιο Μέμμιο, αντίπαλο του Γάιου Σερβίλιου Γλαυκία στην εκλογή υπάτου.
  • Η Σύγκλητος κατονομάζει το Σατουρνίνο και τον Γλαυκία εχθρούς του λαού. Ο Μάριος με την ιδιότητα του υπάτου νικά τον πρώην σύμμαχό του σε σύγκρουση στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο Σατουρνίνος και οι οπαδοί του παραδίδονται με τον όρο να μην τους πειράξει κανείς, ωστόσο λιθοβολούνται μέχρι θανάτου με κεραμίδια από γειτονικά οικήματα.
  • Ο Μάριος διατάζει την επιστροφή της προίκας της Φαννίας, όταν παίρνει διαζύγιο από τον Τιτίνιο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία