Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Θανατώνεται ο Αρχιερέας των Εβραίων, ο Ιωνάθαν.

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος πολιτικός της οικογένειας των Αντωνίων και ένας από τους πιο διακεκριμένους Ρωμαίους ρήτορες της εποχής του