Γεγονότα Επεξεργασία

  • Θανατώνεται ο Αρχιερέας των Εβραίων, ο Ιωνάθαν.

Γεννήσεις Επεξεργασία

  • Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος πολιτικός της οικογένειας των Αντωνίων και ένας από τους πιο διακεκριμένους Ρωμαίους ρήτορες της εποχής του

Θάνατοι Επεξεργασία