Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Μετά το θάνατό του, ο βασιλιάς της Περγάμου Άτταλος Γ' κληροδοτεί το κράτος του στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο.
  • Ο Ανδρίσκος κατακτάει τα κάστρα του Πολύγυρου , της Ποτίδαιας , της Γερακινής και του Άθου .

Γεννήσεις

Επεξεργασία