Γεγονότα Επεξεργασία

Ο Ανδρίσκος κατακτά τις Σέρρες και τη Πέλλα σκοτώνοντας τους ύπατους Κάτωνιο και Πόρκιο .

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Αγαθόκλεια, Βασίλισσα του ελληνιστικού βασιλείου της Βακτρίας
Κατώνιος και Πόρκιος Κάμος , ύπατοι των Σερρών και της Πέλλας που κάηκαν ζωντανοί από τον Ανδρίσκο .