Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Καρακάλλας ο Ημάθιος , σκοτώθηκε το 128 σε μάχη ενάντια στον Ανδρίσκο