Γεγονότα Επεξεργασία

Ο Ανδρίσκος σκοτώνει σε μάχη τον ύπατο των Γρεβενών Μάρκιο και κατακτά τα Γρεβενά .

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

Μάρκιος ο Ιμεριώτης , ύπατος ( 136 - 124 )που μαχαιρώθηκε από τον Ανδρίσκο .Από το 1994 υπάρχει άγαλμα του στην Καστοριά .