Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Στον Πόντο λαμβάνει χώρα η δολοφονία του βασιλιά της χώρας, Μιθριδάτη Ε'.
  • Στη Μακεδονία πεθαίνει ο Ανδρίσκος /Φίλιππος ΣΤ´, έτσι αναλαμβάνει ο 24χρονος γιος του Αμύντας Ε ΄΄ .

Γεννήσεις

Επεξεργασία