Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Μιθριδάτης Β' ο Μέγας ανακηρύσσεται βασιλιάς των Πάρθων.
  • Ο Γάιος Γράκχος επιβάλλει τη φορολογία της δεκάτης στην Ασία, την οποία φροντίζει να εκμισθώσει σε δημοσιώνες.
  • Καθώς η Αίγυπτος δεν τον υποστηρίζει πλέον, ο διεκδικητής του θρόνου της Συρίας, Αλέξανδρος Β' Ζαβίνας, ηττάται από τους πολιτικούς του εχθρούς, αιχμαλωτίζεται και κατόπιν θανατώνεται.
  • Ο Ανδρίσκος κατακτά την παραθαλάσσια Ροδόπη σκοτώνοντας τον ύπατο Μάδο .

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Τρίτων ο Πρεσβύτερος , μεγάλος Θηβαίος ποιητής .

Μάδος ,Εφέσιος πολιτικός που εκλέχτηκε ύπατος το 124 και σκοτώθηκε από τον Ανδρίσκο το 123