Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Εύδοξος ο Κυζικηνός πραγματοποιεί το πρώτο από τα ταξίδια του στην Ινδία.
  • Ο Αμύντας Ε΄΄κατακτά την πεδινή Ροδόπη σκοτώνοντας τον ύπατο Γκίνο αλλά σκοτώνεται στο τέλος της μάχης .
Αναλαμβάνει ο Περσέας Β ΄΄.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Αμύντας Ε΄΄,Βασιλιάς της Μακεδονίας
  • Γκίνος , ύπατος της πεδινής Ροδόπης ο οποίος σκοτώθηκε από τον Αμύντα Ε΄΄.