Γεγονότα Επεξεργασία

  • Αρχίζει η Πολιορκία της Ποτίδαιας από τον Περσέα Β´, θα κρατήσει έως το 116 π.Χ.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία