Γεγονότα Επεξεργασία

  • Οι Μάρκος Φλάβιος Φλάκος και Γάιος Γράκχος γίνονται χιλίαρχοι και προτείνουν μια σειρά ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη Ρώμη.
  • Ο Γκράκχος ψηφίζει έναν νόμο που απαιτεί από το κράτος να παρέχει όπλα και εξοπλισμό για τους στρατιώτες του ρωμαϊκού στρατού.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία