Ο 15ος αιώνας είναι η περίοδος μεταξύ των ετών 1401-1500 σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο αιώνας αυτός αναγνωρίζεται από τους περισσότερους μελετητές ως το τέλος του Μεσαίωνα και η αυγή της Νεότερης Εποχής. Στη διάρκειά του λαμβάνουν χώρα τρία σημαντικά γεγονότα για την Ευρωπαϊκή ιστορία με παγκόσμιες επιπτώσεις: Η δεύτερη και οριστική Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, την οποία ακολουθεί η ραγδιαία ισχυροποίηση και γιγάντωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η θεμελίωση της τυπογραφικής μεθόδου από τον Γουτεμβέργιο που φέρνει ραγδιαίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή γραμματεία και τέλος η αρχή της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, με σημείο-ορόσημο την Ανακάλυψη της Αμερικής το 1492 από τον Χριστόφορο Κολόμβο.

Γεγονότα Επεξεργασία

Σημαντικά πρόσωπα Επεξεργασία

Εφευρέσεις, ανακαλύψεις και επιτεύγματα Επεξεργασία

Η τυπογραφία εισήχθη από τον Γουτεμβέργιο.

Χρονιές Επεξεργασία

Δεκαετία 1400 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409
Δεκαετία 1410 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
Δεκαετία 1420 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1462 1427 1428 1429
Δεκαετία 1430 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439
Δεκαετία 1440 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
Δεκαετία 1450 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459
Δεκαετία 1460 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469
Δεκαετία 1470 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
Δεκαετία 1480 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489
Δεκαετία 1490 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499