Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο βασιλιάς των Περσών Δαρείος Α΄ επωφελείται από τις φυλετικές και θρησκευτικές διαμάχες των μεταξύ των ηγεμονιών της Ινδίας και καταλαμβάνει το παράκτιο δυτικό τμήμα της χώρας.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία