Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο βασιλιάς των Περσών Δαρείος Α΄ επωφελείται από τις φυλετικές και θρησκευτικές διαμάχες των μεταξύ των ηγεμονιών της Ινδίας και καταλαμβάνει το παράκτιο δυτικό τμήμα της χώρας.

Γεννήσεις

Επεξεργασία