Άνοιγμα κυρίου μενού
Ένας οδηγός CD-ROM

Στους υπολογιστές ένας οδηγός οπτικού δίσκου (ΟΟΔ) είναι ένας οδηγός δίσκου που χρησιμοποιεί φως laser ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα κοντά στο φάσμα του φωτός σαν μέρος της διαδικασίας ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων. Είναι μια περιφερειακή συσκευή που αποθηκεύει δεδομένα σε οπτικούς δίσκους. Μερικοί οδηγοί μπορούνε μόνο να διαβάσουνε από δίσκους, αλλά συνήθως οι οδηγοί είναι και αναγνώστες και εγγραφείς. Η διαδικασία της εγγραφής σε οπτικό δίσκο καλείται και «κάψιμo».

Κοινά μέσα και τεχνολογίες είναι οι CD, DVD, και Blu-ray Disc.

ΠηγήΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία