Οδηγός οπτικού δίσκου

(Ανακατεύθυνση από CD-ROM)

Στους υπολογιστές ένας οδηγός οπτικού δίσκου (ΟΟΔ) είναι ένας οδηγός δίσκου που χρησιμοποιεί φως laser ή ηλεκτρομαγνητικά κύματα κοντά στο φάσμα του φωτός σαν μέρος της διαδικασίας ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων. Είναι μια περιφερειακή συσκευή, που αποθηκεύει δεδομένα σε οπτικούς δίσκους. Μερικοί οδηγοί μπορούν μόνο να διαβάσουν από δίσκους, αλλά συνήθως οι οδηγοί είναι και αναγνώστες και εγγραφείς. Η διαδικασία της εγγραφής σε οπτικό δίσκο καλείται και «κάψιμo».

Ένας οδηγός CD-ROM

Κοινά μέσα και τεχνολογίες είναι οι CD, DVD, και Blu-ray Disc.


Πηγές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία