Ο όρος «Fc» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: FC.

Η fc είναι κλασικό πρόγραμμα του Unix που εμφανίζει ή διορθώνει και εκτελεί ξανά εντολές που έχουν ήδη δοθεί σε ένα διαλογικό κέλυφος κάποια προηγούμενη στιγμή. Η fc είναι ενσωματωμένη εντολή του κελύφους στο κέλυφος Bash - η εντολή help fc δείχνει πληροφορίες χρήσης.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  • Solaris 10 man page for fc command