Γκιμπιμπάιτ

ένα πολλαπλάσιο της μονάδας μπάιτ για ψηφιακές πληροφορίες, GiB
(Ανακατεύθυνση από Gibibyte)

Το gibibyte (γκιμπιμπάιτ) είναι πολλαπλάσιο της μονάδας μπάιτ για ψηφιακές πληροφορίες. Είναι μέλος του συνόλου των μονάδων με δυαδικά προθέματα που ορίστηκαν από την διεθνή ηλεκτροτεχνική επιτροπή (IEC).[1] Το σύμβολο της μονάδας του είναι GiB.

Ποσότητες μπάιτ
Διαδεδομένη χρήση και
κατά SI πρότυπο νόημα
Πρότυπα δυαδικού προθέματος
σύμφωνα με IEC 60027-2
Όνομα Σύμβολο Ποσότητα Όνομα Σύμβολο Ποσότητα
Κιλομπάιτ KB 210 (103) Κιμπιμπάιτ KiB 210
Μεγαμπάιτ MB 220 (106) Μεμπιμπάιτ MiB 220
Γιγαμπάιτ GB 230 (109) Γκιμπιμπάιτ GiB 230
Τεραμπάιτ TB 240 (1012) Τεμπιμπάιτ TiB 240
Πεταμπάιτ PB 250 (1015) Πεμπιμπάιτ PiB 250
Εξαμπάιτ EB 260 (1018) Εξμπιμπάιτ EiB 260
Ζεταμπάιτ ZB 270 (1021) Ζεμπιμπάιτ ZiB 270
Γιωταμπάιτ YB 280 (1024) Γιωμπιμπάιτ YiB 280

Το πρόθεμα gibi (γκίμπι) (σύμβολο Gi) αντιπροσωπεύει πολλαπλασιασμό με 10243, συνεπώς:

1 gibibyte = 230 bytes = 1073741824bytes = 1024 mebibytes

Το γκιμπιμπάιτ σχετίζεται στενά με το gigabyte (GB), που ορίζεται ως 109 bytes = 1000000000bytes, αλλά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του γκιμπιμπάιτ σε κάποια έκταση. 1GiB1.074GB. 1024 gibibytes είναι ισοδύναμα με τεμπιμπάιτ.

Τα δυαδικά προθέματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην τεχνική βιβλιογραφία και στο λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι μέλη στο Διεθνές σύστημα ποσοτήτων.[2]

Δείτε επίσης

Επεξεργασία


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Prefixes for binary multiples». NIST. 2007. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2007. 
  2. «IEC 80000-13:2008». International Organization for Standardization. Ανακτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2013.