Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Χρεογράφων[1] (αγγλικά: International Securities Identification Number, ISIN) προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο ένα χρεόγραφο. Η διάρθρωσή του ορίζεται στο πρότυπο ISO 6166. Ο κωδικός ISIN είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός 12 χαρακτήρων ο οποίος χρησιμεύει για την ομοιόμορφη αναγνώριση ενός χρεογράφου μέσω της ομαλοποίησης του εκχωρηθέντος εθνικού αριθμού, εφόσον υπάρχει, κατά τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό.

Ιστορία Επεξεργασία

Οι ISIN χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1981, αλλά δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής μέχρι το 1989, όταν οι χώρες της G30 συνέστησαν την υιοθέτησή τους.[2] Ο ISIN εγκρίθηκε ένα χρόνο αργότερα από το ISO με το πρότυπο ISO 6166. Αρχικά οι πληροφορίες διανέμονταν μέσω CD-ROM και αργότερα αντικαταστάθηκαν από τη διανομή μέσω του διαδικτύου. Το 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε τη χρήση αναγνωριστικών μέσων σε ορισμένες από τις κανονιστικές της εκθέσεις, οι οποίες περιελάμβαναν το ISIN ως έναν από τους έγκυρους αναγνωριστικούς κωδικούς.[3]

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία