Στα χρηματοοικονομικά, χρεόγραφο είναι ένα επενδυτικό διαπραγματεύσιμο προϊόν που εκδίδεται από μια κυβέρνηση, μια εταιρεία ή κάποιο άλλο οργανισμό και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη.

Στα χρεόγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

ΛογιστικήΕπεξεργασία

Τα χρεόγραφα στη λογιστική, είναι οι μετοχές που έχει μια επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιο της με σκοπό τη σύντομη διάθεση τους.

ΧρηματοοικονομικήΕπεξεργασία

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορούν να διακριθούν σε:

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία