Στα χρηματοοικονομικά, χρεόγραφο είναι ένα επενδυτικό διαπραγματεύσιμο προϊόν που εκδίδεται από μια κυβέρνηση, μια εταιρεία ή κάποιο άλλο οργανισμό και αποτελεί αποδεικτικό χρέους ή δικαίωμα σε διανεμόμενα κέρδη.

Στα χρεόγραφα περιλαμβάνονται τα εξής:

Λογιστική Επεξεργασία

Τα χρεόγραφα στη λογιστική, είναι οι μετοχές που έχει μια επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιο της με σκοπό τη σύντομη διάθεση τους.

Χρηματοοικονομική Επεξεργασία

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορούν να διακριθούν σε:

Παραπομπές Επεξεργασία