Η Plain Old XML (POX) είναι η βασική XML και συχνά αναμιγνύεται με προδιαγραφές όπως η XML Namespaces, Dublin Core, XInclude και το XLink. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις περίπλοκες και πολυεπίπεδες προδιαγραφές της XML, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για διαδικτυακές υπηρεσίες ή το RDF. Ο όρος πιθανότατα προέρχεται ή εμπνεύστηκε από την έκφραση Plain old telephone service (POTS) ή παρομοίως την Plain Old Java Object (POJO).

Ένα στιγμιότυπο ενός κειμένου XML

Η POX είναι συμπληρωματική του REST (Representational state transfer). Η πρώτη περιγράφει τρόπο διαμόρφωσης πληροφορίας, ενώ το REST περιγράφει πρότυπο επικοινωνίας.

Οι κύριοι ανταγωνιστές της POX είναι οι πιο αυστηρής XML σύνταξης, RDF και το πρωτόκολλο SOAP, καθώς επίσης τα JSON και CSV τα οποία δεν χρησιμοποιούν XML σύνταξη.

Πηγές Επεξεργασία