Δίκτυο ευρείας περιοχής

(Ανακατεύθυνση από WAN)

Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής ή ζώνης (αγγλ. wide area network, συντμ. WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή [ή αλλιώς πολλά LAN's( Local Area Networks ) μαζί και δημιουργούν μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας (π.χ. η δικτύωση των υποκαταστημάτων μιας πολυεθνικής επιχείρησης σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Σε αντιδιαστολή, υπάρχουν τα προσωπικά δίκτυα υπολογιστών (Personal Area Networks), των οποίων τα όρια δεν ξεπερνούν αυτά ενός δωματίου ή μιας κατοικίας, τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (Local Area Networks), τα οποία περιορίζονται σε ένα κτίριο ή, το πολύ, σε δύο γειτονικά, τα δίκτυα υπολογιστών Πανεπιστημιουπόλεων (Campus Area Networks), που εκτείνονται σε όλα τα κτίρια ενός εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και τα Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks), των οποίων τα όρια δεν ξεπερνούν τα όρια μιας πόλεως και των περιχώρων της.

Τοπικό δίκτυο LAN συνδεδεμένο σε δίκτυο ευρείας γεωγραφικής περιοχής WAN.

Τυπικά, ένα δίκτυο ευρείας περιοχής διασυνδέει μεταξύ τους τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Για τη διασύνδεση αυτή χρησιμοποιούνται σχεδόν πάντα μισθωμένες δημόσιες τηλεπικοινωνιακές γραμμές ή, μερικές φορές, και δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Το γνωστότερο δίκτυο ευρείας περιοχής είναι το Διαδίκτυο (Internet)[1].

Η δικτύωση των υπολογιστών μπορεί να ακολουθεί τα πρότυπα ενός τοπικού δικτύου (τύπος αστέρα, δακτυλίου, διαύλου κτλ) ή τα πρότυπα του Διαδικτύου, τύπου κομβικού.

Οι δύο βασικές αρχιτεκτονικών στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (ΔΕΠ) είναι:

Για τη διασύνδεση ΔΕΠ απαιτείται η χρήση ειδικών συσκευών, επειδή ανακύπτουν προβλήματα, όπως:

 • Διαφορές στη δόμηση (αρχιτεκτονική) των επιμέρους τοπικών δικτύων.
 • Διαφορές στα πρωτόκολλα επικοινωνίας των επιμέρους τοπικών δικτύων.
 • Τις διαφορετικές ταχύτητες διακίνησης δεδομένων.
 • Θέματα ασφάλειας στη διακίνηση δεδομένων.

Για την υλοποίηση τους απαιτούνται τα εξής:

 • Διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας.
 • Συστήματα ελέγχου της ροής της πληροφορίας.
 • Συστήματα ροής συνδομητών.

Οι κυριότερες συσκευές που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα ΔΕΠ είναι:

 • Γέφυρα (Δίκτυο) (Bridge)(επεκτείνει τα δίκτυα υπολογιστών).
 • Ethernet Switch (συνδέει υπολογιστές μεταξύ τους).
 • Ομφαλός(Hub)(συνδέει υπολογιστές μεταξύ τους).
 • Επαναλήπτης(Repeater) (ενισχύει το σήμα).
 • Δρομολογητής (Router)(συνδέει δίκτυα υπολογιστών).
 • Πύλη (Δίκτυο) (Gateway)[2]