Άγιος Πατρίκιος Προύσης

Ο Άγιος Πατρίκιος επίσκοπος Προύσης έζησε τον 3ο μ.Χ. αιώνα στην Προύσα της Βιθυνίας, στη Μικρά Ασία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου.[1]

ΒίοςΕπεξεργασία

Ο άγιος Πατρίκιος ήταν πρόσωπο με μεγάλη θεολογική κατάρτιση και αναδείχθηκε επίσκοπος Προύσας στη Μικρά Ασία. Από τη θέση αυτή αγωνίστηκε για την επιστροφή πολλών ανθρώπων από την ειδωλολατρία. Διάλεξε τρεις συνεργάτες, τον Ακάκιο, το Μένανδρο και τον Πολύαινο, με την βοήθεια των οποίων πολλοί ειδωλολάτρες ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό. Αυτό όμως εξόργισε τους ιερείς των ειδώλων, οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, ο οποίος διέταξε την σύλληψή τους.

Ο άρχοντας προσπάθησε στην αρχή ανεπιτυχώς με θεολογικές συζητήσεις, να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός.

Ο άγιος Πατρίκιος με ρητορική δεινότητα απάντησε στον τοπικό άρχοντα πως ο Χριστός είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Βλέποντας τη διαλεκτική συντριβή, ο άρχοντας διέταξε τον αποκεφαλισμό του Πατρικίου και των συνεργατών του Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου.[2][3][4][5]

ΥμνολογίαΕπεξεργασία

Ἀπολυτίκιο Ἦχος δ’ Τετράς θεοφόρητος, Ἱεραρχῶν ἱερῶν, Τριάδα τὴν ἂκτιστον, κατ’ ἐναντίον ἐχθρῶν, πανσόφως ἐκήρυξε, Πατρίκιος ὁ τῆς Προύσης, θεηγόρος ποιμάντωρ, Ἀκάκιος σὺν Μενάνδρῳ, καὶ Πολύαινος ἃμα· διὸ καὶ ὡς ἀθλήσαντες, δόξης ἠξιώθησαν.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία