Άνοιγμα κυρίου μενού

Μία απεικόνιση μεταξύ δύο συνόλων A,B καλείται ένα προς ένα (1-1) ή αμφιμονοσήμαντη, αν ισχύει ότι : αν τότε είναι , για κάθε x,y στο Α. Ένας ισοδύναμος ορισμός είναι ο εξής : Αν τότε , για κάθε x,y στο Α.

Ας σημειωθεί ότι αν μία συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη (γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα) σε ένα διάστημα Δ, τότε είναι "1-1" σε αυτό.

.