Στο φινλανδικό έπος Κάλεβαλα, η Ίλματαρ είναι η κόρη του ανέμου (φινλ. ilma = αέρας), μητέρα του κεντρικού ήρωα Βάιναμουϊνεν. Επίσης αναφέρεται ως Λουόννοταρ, που σημαίνει δημιουργός της φύσης.

Στα παλαιότερα παραδοσιακά ποιήματα, ως δημιουργός του κόσμου εμφανιζόταν ο Βάιναμουϊνεν, οπότε ο Elias Lönnrot, που τα συγκέντρωσε και εξέδοσε την Καλέβαλα, επινόησε σαν χαρακτήρα και μητέρα του κεντρικού ήρωα την Ίλματαρ, προκειμένου να αφαιρέσει τα θεϊκά χαρακτηριστικά που του είχαν αποδοθεί και να τον παρουσιάσει περισσότερο ως μάγο-πολεμιστή.