Ο Ίμβραμος (και Ίμβρασος) ήταν προελληνική καρική θεότητα της ευφορίας και της γονιμότητας που αντιστοιχούσε στον Ερμή του ελληνικού δωδεκαθέου. Λατρευόταν ιδιαίτερα στο νησί Ίμβρος από τον οποίο έλαβε και το όνομά της, όπου απολάμβανε ιδιαίτερες τιμές όπως συμπεραίνεται τόσο από την μνεία που γίνεται για αυτόν σε διάφορες αρχαίες επιγραφές όσο και από την απεικόνισή του σε αρχαία χάλκινα νομίσματα του 300 π.Χ.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Barclay Vincent Head (1844-1914), μετάφραση Ιωάννης Σβορώνος (1863-1923) (1898). Ιστορία των νομισμάτων. Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, βιβλιοπωλείο Καρόλου Μπεκ. σελίδες Τόμος Β'. Ανακτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2009. 
  • Θωμόπουλος Ι.Α. 1980: "Ίμβρος", Ονόματα 5: 23-29.
  • Καράς Μ. 1987: Η νήσος Ίμβρος: συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη.
  • Παπαγεωργίου Σ.Ν. 1994: Ίμβρος: η ιστορία ενός ελληνικού νησιού, Αθήνα.
  • Τζαβάρας Ξ. 1998: "Ετυμολογίες ιμβριακών τοπωνυμίων", Ίμβρος 50: 12.

Δείτε επίσης Επεξεργασία