Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ίμβρασος είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Ηγεμόνας της Θράκης. Πήρε ως σύζυγό του την Αίνο και απέκτησαν ένα γιο, τον Πείροο, ο οποίος αναφέρεται στην Ιλιάδα, καθώς ήταν (μαζί με τον Ακάμαντα) αρχηγός των Θρακών που συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο ως σύμμαχοι των Τρώων.
  2. Στην Ελληνική μυθολογία ο Ίμβρασος ήταν ποτάμιος θεός, γιος του θεού Απόλλωνα και της Νύμφης Ωκυρρόης. Ο ποταμός (χείμαρρος) βρίσκεται στη νήσο Σάμο, ονομαζόταν και «Παρθένιος», επειδή σε αυτόν γεννήθηκε αλλά και μετέπειτα λουζόταν η θεά Ήρα και ξαναγινόταν παρθένος.
  3. Το όνομα Ίμβραμος / Ίμβρασος απαντά και ως προελληνική καρική θεότητα της ευφορίας και της γονιμότητας που αντιστοιχούσε στον Ερμή του ελληνικού δωδεκαθέου.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Head B.V. 1898: Ιστορία των νομισμάτων (μεταφρ.: Ι. Σβορώνου), εν Αθήναις.
  • Θωμόπουλος Ι.Α. 1980: "Ίμβρος", Ονόματα 5: 23-29.
  • Καράς Μ. 1987: Η νήσος Ίμβρος: συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη.
  • Παπαγεωργίου Σ.Ν. 1994: Ίμβρος: η ιστορία ενός ελληνικού νησιού, Αθήνα.
  • Τζαβάρας Ξ. 1998: "Ετυμολογίες ιμβριακών τοπωνυμίων", Ίμβρος 50: 12.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969