Με το όνομα Αγαμήδη αναφέρεται από τον Στέφανο το Βυζάντιο αποδίδοντας την πληροφορία στο ένατο βιβλίο του Νικολάου του Δαμασκηνού)[1] και από τον Πλίνιο[2]:

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης[νεκρός σύνδεσμος] περιέχων Κλαυδίου Αιλιανού την Ποικίλην Ιστορίαν, Ηρακλείδου του Ποντικού, Νικολάου του Δαμασκηνού τα σωζόμενα, δαπάνη των Αδελφών Ζωσιμάδων, Παρίσι, τυπογραφία Φιρμίνου Διδότου (Firmin-Didot) 1805 (Αδαμάντιος Κοραής), σελ. 262
    «ΕΚ ΤΟΥ Θ΄ ΒΙΒΛΙΟΥ (του Νικολάου Δαμασκηνού)
    Αγαμήδη, τόπος περί την Πύρραν της Λέσβου, από Αγαμήδης της Μακαρίας της και Πύρρας επικληθείσης. Έστι και κρήνη Αγαμήδη, ως Νικόλαος εννάτω (Εκ. του Στεφ του Βυζαντίου)»
  2. Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Naturalis Historia, 5, 139
    Clarissima autem Lesbos, a Chio LXV, Himerte et Lasia, Pelasgia, Aegira, Aethiope, Macaria appellata. fuit VIIII oppidis incluta: ex his Pyrrha hausta est mari, Arisbe terrarum motu subversa, Antissam Methymna traxit in se, ipsa VIIII urbibus Asiae in XXXVII p. vicina. et Agamede obiit et Hiera; restant Eresos, Pyrrha et libera Mytilene, annis MD potens.