Αγώνας ιστιοπλοΐας

Το άθλημα της Ιστιοπλοΐας διεξάγεται σε υδάτινες επιφάνειες, σε θάλασσα ή σε λίμνη, αρμενίζοντας μια προκαθορισμένη διαδρομή. Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας (που ονομάζεται και ρεγγατα) αποτελείται από μια ή περισσότερες κούρσες που είναι βαθμολογικά ανεξάρτητες μεταξύ τους και καλούνται ιστιοδρομίες. Κάθε σκάφος που συμμετέχει στον αγώνα λαμβάνει βαθμολογία σε κάθε ιστιοδρομία, ανάλογα φυσικά με τη σειρά τερματισμού και στο τέλος της διοργάνωσης αθροίζονται τα αποτελέσματα ώστε να ανακηρυχθεί ο νικητής.

REG.jpg

Οι αθλητές μπορεί να αγωνίζονται είτε με πανομοιότυπα σκάφη, είτε με διαφορετικού τύπου σκάφη. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί στην ίδια διοργάνωση να αγωνίζονται περισσότερες από μια κατηγορίες σκαφών, με ιστιοδρομίες και αποτελέσματα ανά κατηγορία. Στην δεύτερη περίπτωση, αν και τα σκάφη εκκινούν ταυτόχρονα και ιστιοδρομούν την ίδια διαδρομή, στην πραγματικότητα αγωνίζονται με αντίπαλο το χρονόμετρο. Ο χρόνος που σημειώνει κάθε σκάφος για την ολοκλήρωση κάθε ιστιοδρομίας, διορθώνεται βάσει ενός συντελεστή ο όποιος προκύπτει κυρίως από τον τύπο και τον εξοπλισμό κάθε σκάφους. Κάθε ιστιοδρομία μπορεί να διαρκεί από λίγα λεπτά έως μερικές εβδομάδες.Σε κάθε ιστιοπλοϊκό αγώνα οι ομάδες των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του, διακρίνονται στις παρακάτω τουλάχιστο ομάδες ανθρώπων:

Επιτροπή ΑγώνωνΕπεξεργασία

Είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών, την εκκίνηση και τον τερματισμό των σκαφών που αγωνίζονται, τον έλεγχο των διελεύσεων των σκαφών από τα προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, την καταγραφή των χρόνων και της σειράς τερματισμών.

Επιτροπή ΕνστάσεωνΕπεξεργασία

Εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από τους αθλητές έναντι άλλων σκαφών ή έναντι της επιτροπής αγώνων, ή των ενστάσεων που υποβάλει η επιτροπή αγώνων επί συγκεκριμένων σκαφών και αφορούν παράβαση των κανονισμών που διέπουν την διοργάνωση. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί τον αγώνα δια ζώσης με μηχανοκίνητο σκάφος για να διαπιστώνει παραβάσεις.

ΚαταμετρητέςΕπεξεργασία

Ελέγχουν εάν κάποιο σκάφος αγωνίζεται με τον εξοπλισμό που έχει δηλώσει (π.χ. πανιά ή πλήρωμα σκάφους). Αυτό γίνεται πριν από την έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας της διοργάνωσης (την προηγούμενη ή τις προηγούμενες ήμερες) ή και αιφνιδιαστικά μετά την επιστροφή του σκάφους στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται η διοργάνωση μετά από την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος ιστιοδρομιών.

Γραμματεία ΑγώναΕπεξεργασία

Εκδίδει αποτελέσματα, δημοσιοποιεί αποφάσεις, διαβιβάζει ενστάσεις κ.λ.π.

Λοιπές ΕπιτροπέςΕπεξεργασία

Ανάλογα με το είδος και το κυρός της διοργάνωσης μπορεί επίσης να ορίζονται Επίτιμη Επιτροπή Αγώνων, Γραφείο Τύπου κ.α.

Είδη Ιστιοπλοϊκών ΔιοργανώσεωνΕπεξεργασία

Διασυλλογικοί ΑγώνεςΕπεξεργασία

Είναι αγώνες τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος μεταξύ ναυτικών ομίλων. Μεγάλοι διασυλλογικοί αγώνες μπορεί να είναι και διεθνείς, εφόσον προσελκύουν σκάφη και αθλητές από γειτονικές ή μη χώρες.

Εθνικά ΠρωταθλήματαΕπεξεργασία

Είναι αγώνες εθνικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάδειξη του πρωταθλητή μιας χωράς σε μια συγκεκριμένη κατηγορία σκάφους.

Ηπειρωτικοί ΑγώνεςΕπεξεργασία

Είναι αγώνες μεταξύ των κρατών μιας ηπείρου μιας συγκεκριμένης κατηγορίας σκάφους. Διακρίνονται σε ανοιχτα πρωταθλήματα όπου μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε αθλητής ή ομάδα και σε κλειστά πρωταθλήματα όπου συμμετέχουν μόνο εθνικές αποστολές (εθνική ομάδα).

Παγκόσμια πρωταθλήματαΕπεξεργασία

Είναι αγώνες μεταξύ κρατών από όλο τον κόσμο μιας συγκεκριμένης κατηγορία σκάφους. Διακρίνονται σε ανοιχτα πρωταθλήματα όπου μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε αθλητής ή ομάδα και σε κλειστά πρωταθλήματα όπου συμμετέχουν μόνο εθνικές αποστολές (εθνική ομάδα).

Ολυμπιακοί ΑγώνεςΕπεξεργασία

Οι συμμέτοχες στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκύπτουν μετά από προκρίσεις που διεξάγονται από την χώρα που φιλοξενεί τους αγώνες ή από ηπειρωτικά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Διαδικασία διεξαγωγής αγώναΕπεξεργασία

Προκήρυξη ΑγώναΕπεξεργασία

Η διοργανώτρια αρχή που μπορεί να είναι ναυτικός όμιλος, ή εθνική ομοσπονδία, ή ιδιωτικός οργανισμός, ενημερώνει για την πρόθεση διεξαγωγής του αγώνα, γνωστοποιώντας τους τύπους σκαφών που θα γίνονται δεκτοί, την ημερομηνία διεξαγωγής, το χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης, τους κανόνες υπό τους οποίους θα διεξαχθεί ο αγώνας και άλλες χρηστικές πληροφορίες (μετάβαση, ελλιμενισμός σκαφών, διαμονή κλπ). Πάντοτε η διοργανώτρια αρχή έρχεται σε συνεννόηση με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή την ακτοφυλακή για τον καθορισμό της περιοχής διεξαγωγής των ιστιοδρομιών δηλαδή του στίβου.

Δήλωση ΣυμμετοχήςΕπεξεργασία

Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορεί να είναι μεμονωμένοι αθλητές, ή ομάδες, ή ναυτικοί όμιλοι ή και εθνικές ομοσπονδίες, δηλώνουν την συμμέτοχη τους, δηλαδή την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Συγκέντρωση ΚυβερνητώνΕπεξεργασία

Μια ήμερα πριν την πρώτη ιστιοδρομία της διοργάνωσης ή και κάθε πρωί πριν από την έναρξη της πρώτης προγραμματισμένης ιστιοδρομίας, οι κυβερνήτες των σκαφών ενημερώνονται από την Επιτροπή Αγώνων προφορικά, για τις τελευταίες λεπτομέρειες διεξαγωγής του αγώνα, για τις καιρικές συνθήκες, για ειδικά θέματα ασφάλειας κλπ.

Οδηγίες ΠλουΕπεξεργασία

Οι οδηγίες πλου, περιλαμβάνουν την αναλυτική τεχνική περιγραφή του αγώνα. Διανέμονται στους συμμετέχοντες συνήθως μια ή δυο ήμερες πριν την πρώτη ιστιοδρομία . Συνήθως περιλαμβάνονται οι κανονισμοί διεξαγωγής, ο χρόνος εκκίνησης της πρώτης ιστιοδρομίας κάθε ημέρα, η περιγραφή του στίβου, η προσδιορισμός των γραμμών εκκινήσεως και τερματισμού, η διαδικασία εκκίνησης, η περιγραφή των ηχητικών και οπτικών σημάτων που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών, η περιγραφή των σημείων της διαδρομής, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, το σύστημα βαθμολογίας των αγωνιζομένων, οι απαιτήσεις ασφάλειας και επικοινωνίας καθώς επίσης και επεξηγηματικά παραρτήματα χαρτών και σκαριφημάτων.

Καταμέτρηση ΣκαφώνΕπεξεργασία

Γίνεται από πιστοποιημένους ελεγκτές, βάσει των διεθνών κανονισμών. Ελέγχεται αν τα σκάφη είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης του σκάφους (για την περίπτωση που αγωνίζονται πανομοιότυπα σκάφη, ή εάν τα σκάφη αγωνίζονται με τον εξοπλισμό και το πλήρωμα που έχουν δηλώσει.

Διεξαγωγή ΙστιοδρομίαςΕπεξεργασία

Βάσει των Οδηγιών Πλου, διεξάγονται οι προγραμματισμένες ιστιοδρομίες. Η Επιτροπή Αγώνα μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών μιας ημέρας ή ενός σκέλους στην περίπτωση μεγάλων αποστάσεων που διαρκούν περισσότερο της μιας ημέρας, κι έπειτα από την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων εκδίδει τα οριστικά αποτελέσματα των ιστιοδρομιών καθώς επίσης και τη γενική κατάταξη βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας και των προηγούμενων ημερών. Μετά την ολοκλήρωση των όλων προγραμματισμένων ιστιοδρομιών της διοργάνωσης ή όσων κατεστη δυνατό να πραγματοποιηθούν (ανάλογα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες) εκδίδει την τελική κατάταξη από την οποία αναδεικνύονται ο 1ος, ο 2ος και 3ος νικητής ανά κατηγορία.

Είδη ιστιοδρομιώνΕπεξεργασία

Σημαντικοί Αγώνες στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

  • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Οπτιμιστ (Optimist). Διεξάγεται κάθε χρόνο.
  • Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ολυμπιακών Κατηγοριών. Διεξάγονται κάθε χρόνο.
  • Athens Eurolymp Week. Ανοιχτός διεθνής αγώνας ολυμπιακών κατηγοριών. Διεξάγεται κάθε χρόνο.
  • Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ραλλυ Αιγαίου. Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης. Διεξάγεται κάθε χρόνο.
  • Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου. Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης. Διεξάγεται κάθε χρόνο στο όρμο του Μαρμαρά στη Χαλκιδική.
  • Aegean Regatta. Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης. Διεξάγεται κάθε χρόνο.

Πηγές & Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΟμοσπονδίεςΕπεξεργασία

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία - ΕΙΟ
Athens Eurolymp Week
Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης

ΔιοργανώσειςΕπεξεργασία

Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου
Aegean Regatta
Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου

ΥποδείγματαΕπεξεργασία

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΙΟ [νεκρός σύνδεσμος]
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ ΕΙΟ[νεκρός σύνδεσμος]
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΟ