Το επίτακτο ναρκαλιευτικό Αιγιαλεία ναυπηγήθηκε στο Λίβανο και ήταν ξύλινο ρυμουλκό με βοηθητική μηχανή. Το 1943 επιτάχθηκε και παραδόθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1943-1944) χρησιμοποιήθηκε στη περιοχή της Αλεξάνδρειας. Το 1944 με τη αναχώρηση του Στόλου από την Μέση Ανατολή παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του.