Η νύμφη Αλαγονία, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ήταν κόρη του Δία και της Ευρώπης.

Το όνομά της χρησιμοποιήθηκε για την ονομασία πόλεων, περιοχών και χωριών.