Οι ανατολιακές γλώσσες ή γλώσσες της Ανατολίας είναι μια ομάδα εξαφανισμένων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών που ομιλούνταν στην Μικρά Ασία (Ανατολία). Η καλύτερα μαρτυρoύμενη από αυτές είναι η Χεττιτική.

Κατάλογος ανατολιακών γλωσσών: