Ανθρωπιστικές επιστήμες


Με τον όρο ανθρωπιστικές εννοούνται εκείνες οι επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του και ορίζονται ως αναλυτικές και κριτικές ως προς την προσέγγισή τους, αντιδιαστελόμενες προς τις φυσικές επιστήμες που στηρίζονται στην εμπειρική μέθοδο. Επίσης είναι οι επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο ως πνευματικό και κοινωνικό ον.

Στις ανθρωπιστικές επιστήμες περιλαμβάνονται οι γλώσσες, η φιλολογία, η λογοτεχνία, οι κλασικές σπουδές, η φιλοσοφία, η θεολογία, οι εικαστικές τέχνες και οι παραστατικές τέχνεςμουσική, το θέατρο και ο χορός). Στις ανθρωπιστικές επιστήμες παραδοσιακά ανήκουν και η αρχαιολογία και η ιστορία, παρόλο που σήμερα εντάσσονται στις κοινωνικές (κυρίως η δεύτερη). Επίσης, στο corpus και των ανθρωπιστικών επιστημών αναφέρεται και η παιδαγωγική. Στο κοινωνικό τους πλαίσιο οι ανθρωπιστικές επιστήμες τουλάχιστον στην αγγλοσαξονική ταξινομία συμπεριλαμβάνουν την ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, τα νομικά και τις σπουδές επικοινωνίας.