Βικιπαίδεια:Εγχειρίδιο μορφής/Συνοπτική Εισαγωγή

Η Συνοπτική Εισαγωγή ενός άρθρου της Βικιπαίδεια είναι το τμήμα πριν από τον πίνακα περιεχομένων και άρα πριν την πρώτη επικεφαλίδα επι μέρους ενότητας. Είναι μια εισαγωγή στο άρθρο και μια περίληψη των πιο σημαντικών σημείων του.

Η Συνοπτική Εισαγωγή είναι το πρώτο μέρος του άρθρου που θα διαβάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Για πολλούς, μπορεί να είναι και το μόνο κομμάτι του άρθρου που θα διαβάσουν. Μια καλή Συνοπτική Εισαγωγή καλλιεργεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη για να συνεχίσει και στο υπόλοιπο άρθρο. Η Συνοπτική Εισαγωγή πρέπει να γράφεται με τρόπο σαφή, προσιτό και με ουδέτερη οπτική γωνία.

Θα πρέπει να μπορεί να σταθεί μόνη της ώς μιά συνοπτική επισκόπηση του θέματος. Πρέπει να προσδιορίζει το θέμα, να θέτει το πλαίσιο, να εξηγεί γιατί το θέμα είναι αξιοσημείωτο και να κάνει μιά περίληψη των πιό σημαντικών σημείων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διαμαχών. Δεν πρέπει να περιέχει σημαντικές πληροφορίες αν αυτές δεν καλύπτονται με περισσότερη λεπτομέρεια στο υπόλοιπο άρθρο.

Σαν ένα γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ότι η Συνοπτική Εισαγωγή δεν πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερες από τέσσερις καλογραμμένες παραγράφους.