Βικιπαίδεια:Επιχείρηση ΛΟΑΤ/Αποτίμηση

ΑπορίεςΕπεξεργασία

1. Για ποιον λόγο γίνεται η αποτίμηση των λημμάτων;
Το σύστημα αποτίμησης επιτρέπει στην βικιεπιχείρηση τον υπολογισμό της ποιότητας των λημμάτων που βρίσκονται εντός του θεματικού της πεδίου, καθώς και να θέσει προτεραιότητες. Σημειώνεται, ωστόσο, πως οι συγκεκριμένες αποτιμήσεις προέρχονται από το εσωτερικό της βικιεπιχείρησης και, ως εκ τούτου, δεν έχουν την οποιαδήποτε επίσημη εγγύηση ποιότητας (δείτε την σελίδα περί αποποίησης ευθυνών).
2. Πώς γίνεται η αποτίμηση ενός λήμματος;
Αρκεί η προσθήκη του κώδικα {{Βικιεπιχείρηση ΛΟΑΤ|τάξη=|σπουδαιότητα=}} στη σελίδα συζήτησης ενός λήμματος, καθώς και η συμπλήρωση με τις επιθυμητές τιμές τάξης και σπουδαιότητας (δείτε Αποτίμηση ενός λήμματος).
3. Ποιος μπορεί να προχωρήσει σε αποτίμηση ενός λήμματος;
Οποιοδήποτε μέλος της Επιχείρησης ΛΟΑΤ μπορεί να προσθέσει ή να τροποποιήσει κάποια αποτίμηση. Τα εκτός της βικιεπιχείρησης πρόσωπα μπορούν, επίσης, να προχωρήσουν σε αποτίμηση των λημμάτων της βικιεπιχείρησης, ωστόσο θα πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις των συμμετεχόντων σε περίπτωση διαφωνιών.
4. Πρότυπο τοποθετήθηκε στη σελίδα συζήτησης ενός λήμματος, όμως αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος της βικιεπιχείρησης. Τί μπορώ να κάνω;
Είναι πιθανό, ορισμένες φορές, να υπάρχουν λάθη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απλώς αφαιρέστε το πρότυπο και αφήστε, εάν αυτό χρειαστεί, μήνυμα στη σελίδα συζήτησης του λήμματος, ή του προσώπου το οποίο τοποθέτησε το πρότυπο αποτίμησης.
5. Μπορώ να ζητήσω από κάποιον άλλο να προχωρήσει στην αποτίμηση ενός λήμματος;
Βεβαίως, αφήστε ένα μήνυμα στη σελίδα « Επιτροπή ».
6. Τί μπορώ να κάνω εάν δεν συμφωνώ με κάποια αποτίμηση;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σελίδα συζήτησης του λήμματος, προκειμένου να ξεκινήσετε συζήτηση σχετικά με την τάξη ή την σπουδαιότητά του, ή να αφήσετε μήνυμα στην σελίδα « Επιτροπή », όπου μια συζήτηση μπορεί να λάβει χώρα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην βικιεπιχείρηση.
7. Μια άλλη βικιεπιχείρηση προχώρησε, ήδη, στην αποτίμηση του λήμματος. Τί μπορώ να κάνω;
Αριθμός λημμάτων υπάγονται σε σειρά βικιεπιχειρήσεων. Εάν η τάξη του λήμματος παραμένει ίδια, η σημασία του, ωστόσο, μπορεί να διαφέρει αναλόγως της βικιεπιχείρησης. Μην διστάσετε να προσθέσετε μια αποτίμηση της παρούσας βικιεπιχείρησης. Ένα λήμμα μπορεί να έχει άνω του ενός προτύπου αποτίμησης.
8. Οι αποτιμήσεις αυτές δεν μπορεί να μην είναι αντικειμενικές;
Ναι, το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι τέλειο. Μπορείτε, μάλιστα, να προτείνετε βελτιώσεις στη σελίδα «Αποτίμηση λημμάτων». Η χρήση της σελίδας « Επιτροπή » επιτρέπει, επίσης, να λάβετε διαφορετικές γνώμες και απόψεις, συνεπώς να υπάρχει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.
9. Έχω και άλλες απορίες.
Ελάτε, λοιπόν, να τις συζητήσουμε στη σελίδα συζήτησης της βικιεπιχείρησης και μην διστάσετε να ρωτήσετε οποιαδήποτε απορία σας!

Αποτίμηση ενός λήμματοςΕπεξεργασία

Οποιοδήποτε μέλος της Επιχείρησης ΛΟΑΤ μπορεί να προχωρά στην αποτίμηση λημμάτων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη θεματολογία, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Εάν δεν είστε σίγουρος για κάποιο λήμμα, μην διστάσετε να απευθύνετε σχετικές ερωτήσεις στη σελίδα συζήτησης της βικιεπιχείρησης.

Το πρότυπο {{Βικιεπιχείρηση ΛΟΑΤ|τάξη=|σπουδαιότητα=}}, το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται εντός της σελίδας συζήτησης των λημμάτων, περιλαμβάνει δύο παραμέτρους: μια παράμετρο τάξης |τάξη= και μια παράμετρο σπουδαιότητας |σπουδαιότητα= οι οποίες παρέχουν μια αποτίμηση της ποιότητας και της σπουδαιότητας του κάθε λήμματος. Μπορείτε να προχωρήσετε στην αποτίμηση ενός λήμματος τροποποιώντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους, σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές. Γι'αυτό, αρκεί να μεταβείτε στη σελίδα συζήτησης του λήμματος, να πατήσετε στην επιλογή "επεξεργασία" και να τροποποιήσετε τις δύο αυτές παραμέτρους.

ΤάξηΕπεξεργασία

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους για την αποτίμηση της τάξης των λημμάτων τα οποία φέρουν το πρότυπο {{Βικιεπιχείρηση ΛΟΑΤ}}. Για να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να τροποποιήσετε τις συγκεκριμένες παραμέτρους, διαβάστε το Αποτίμηση ενός λήμματος.

ΣπουδαιότηταΕπεξεργασία

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις χρησιμοποιούμενες παραμέτρους για την αποτίμηση της σπουδαιότητας των λημμάτων τα οποία φέρουν το πρότυπο {{Βικιεπιχείρηση ΛΟΑΤ}}. Για να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να τροποποιήσετε τις συγκεκριμένες παραμέτρους, διαβάστε το Αποτίμηση ενός λήμματος.