Βικιπαίδεια:Οδηγός λήμματος/Γενική εγκυκλοπαιδικότητα

Εγκυκλοπαιδικότητα
Πηγές
Περιεχόμενο
Τέλος
Τι είναι η Εγκυκλοπαιδικότητα;
Ambox ?.svg
Εάν ένα θέμα έχει λάβει σημαντική κάλυψη σε αξιόπιστες πηγές που είναι ανεξάρτητες από το θέμα, θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια συμπερίληψης για ένα αυτόνομο λήμμα.

Πέρα από οτιδήποτε άλλο, η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Εξαιτίας αυτού, τα αντικείμενα στη Βικιπαίδεια πρέπει να είναι αρκετά σημαντικά για να θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά.

Ένα θέμα είναι αξιοσημείωτο αν υπήρξε το θέμα πολλαπλών δημοσιευμένων έργων από πηγές που είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες. Όλα τα θέματα πρέπει να καλύπτουν ένα ελάχιστο επίπεδο στο να είναι αξιοσημείωτα προκειμένου ένα λήμμα για εκείνο το θέμα να συμπεριληφθεί στη Βικιπαίδεια. Αυτή η απαίτηση διασφαλίζει και ότι υπάρχουν αρκετές πηγές για να γραφτεί ένα επαληθεύσιμο, εγκυκλοπαιδικό λήμμα σχετικά με το θέμα.

Επιπρόσθετα, το θέμα πρέπει επίσης να είναι εγκυκλοπαιδικό από τη φύση του. Αντικείμενα όπως οι οδηγοί βιντεοπαιχνιδιών, μνημόσυνα, εγχειρίδια οδηγιών, κατάλογοι συνδέσμων, διαφημίσεις, αυτοπροβολή και ορισμοί λεξικών δεν είναι εγκυκλοπαιδικά. Αυτά τα πράγματα είναι παραδείγματα από τι δεν είναι η Βικιπαίδεια .


Είναι το θέμα του λήμματός σας εγκυκλοπαιδικό;

Το λήμμα μου είναι για ένα αξιοσημείωτο και εγκυκλοπαιδικό θέμα

Το λήμμα μου είναι για θέμα που μπορεί να μην είναι εγκυκλοπαιδικό  (τι να κάνω;)