Βικιπαίδεια:Τι δεν είναι η Βικιπαίδεια

(Ανακατεύθυνση από Βικιπαίδεια:ΟΧΙ)
Πολιτική Βικιπαίδειας


Η Βικιπαίδεια είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, και ως μέσο για αυτό τον σκοπό, είναι μια διαδικτυακή κοινότητα[1] ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία και την χρήση μιας εγκυκλοπαίδειας υψηλής ποιότητας σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν θα πρέπει να είναι η Βικιπαίδεια:

Ύφος και μορφή

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν τυπώνεται σε χαρτί

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι μια τυπωμένη σε χαρτί, αλλά μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια.[2] Δεν υπάρχει πρακτικό όριο στον αριθμό των θεμάτων που μπορεί να καλύψει ή στην συνολική ποσότητα του περιεχομένου της, εκτός της επαληθευσιμότητας και των άλλων σημείων που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διάκριση μεταξύ αυτού που είναι δυνατόν να γίνει, και εκείνου που θα έπρεπε να γίνει, κάτι που καλύπτεται στο παρακάτω τμήμα, Εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Συνεπώς, αυτή η πολιτική δεν αποτελεί διαβατήριο για ένταξη λημμάτων. Τα λήμματα θα πρέπει να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις κατάλληλες πολιτικές περιεχομένου, συγκεκριμένα εκείνων που υπάγονται στα πέντε θεμέλια.

Η διατήρηση των λημμάτων σε ένα εύλογο μέγεθος είναι σημαντική για την προσβασιμότητα στην Βικιπαίδεια, ιδίως για αναγνώστες μέσω smartphone ή εκείνων με σύνδεση dial-up, εφόσον επηρεάζει άμεσα τον χρόνο μεταφόρτωσης του λήμματος (βλ. Βικιπαίδεια:Μέγεθος λήμματος). Η διάσπαση ενός λήμματος μεγάλου μεγέθους σε επιμέρους λήμματα, συγγράφοντας επαρκείς περιλήψεις στο αρχικό, είναι η φυσική εξέλιξη της ανάπτυξης ενός λήμματος (βλ. Βικιπαίδεια:Μορφή περίληψης).

Ορισμένα θέματα καλύπτονται από έντυπες εγκυκλοπαίδειες σε μικρά, στατικά λήμματα, όμως η Βικιπαίδεια, ως ψηφιακή, έχει την δυνατότητα να περιέχει περισσότερη πληροφορία, να ενημερώνεται γρηγορότερα και να παρέχει εξωτερικούς συνδέσμους. Αυτό, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανακατευθύνετε ένα αναλυτικό λήμμα σε ένα παρόμοιο συνοπτικότερο λήμμα υψηλότερης δημοτικότητας. Τοποθετώντας μια σήμανση «Βλέπε επίσης» στο συνοπτικό λήμμα ή σε παράγραφό του, δηλώνοντας έτσι ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα είναι διαθέσιμες σε άλλο λήμμα στενά συνδεδεμένο με το θέμα, ίσως να είναι καλύτερο.

Εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι αδιάκριτη συλλογή πληροφοριών. Το να είναι μια πληροφορία αληθής ή απλώς χρήσιμη, δεν την καθιστά αυτομάτως κατάλληλη για ένταξη σε μια εγκυκλοπαίδεια. Ένα εγκυκλοπαιδικό λήμμα δεν πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη παράθεση οποιασδήποτε πιθανής λεπτομέρειας, αλλά μια σύνοψη αποδεκτής γνώσης, η οποία αφορά το θέμα.[3] Επαληθεύσιμα και με πηγές επιχειρήματα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με το κατάλληλο βάρος. Παρόλο που υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση για την εγκυκλοπαιδικότητα αρκετών κατηγοριών καταχωρήσεων, κοινή συναίνεσει, τα ακόλουθα αποτελούν καλά παραδείγματα για το τι δεν είναι η Βικιπαίδεια. Τα παραδείγματα κάτω από κάθε παράγραφο, δεν έχουν ως σκοπό να είναι εξαντλητικά για τον αναγνώστη, αλλά σύντομα και περιεκτικά.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Βικιπαίδεια:Η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό

Η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό, ούτε οδηγός αργκό ή χρήσιμων φράσεων και δεν έχει σκοπό να έχει λήμμα για οποιαδήποτε υφιστάμενη λέξη. Πιο συγκεκριμένα τα λήμματά της δεν είναι:

 1. Ορισμοί λεξικού. Μολονότι τα λήμματα θα πρέπει να ξεκινούν με έναν καλό ορισμό ή την περιγραφή του θέματος, θα πρέπει να περιέχουν επίσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Τα λήμματα που δεν περιέχουν τίποτα περισσότερο από έναν ορισμό θα πρέπει να επεκταθούν με επιπλέον εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο και σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε τα λήμματα αυτά δεν ανήκουν στην Βικιπαίδεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ορισμός μιας λέξης μπορεί να αποτελεί θέμα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, όπως π.χ. ο ορισμός του πλανήτη. Για ένα wiki που είναι λεξικό, επισκεφθείτε το αδελφικό μας εγχείρημα Βικιλεξικό. Ορισμοί λεξικού θα πρέπει να μεταφέρονται εκεί.
 2. Καταχωρήσεις λεξικών. Τα εγκυκλοπαιδικά λήμματα αφορούν πρόσωπα, ομάδες, ιδέες, μέρη, πράγματα, γεγονότα κ.ο.κ. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια η λέξη ή η φράση μπορεί να αποτελεί εγκυκλοπαιδικό θέμα, όπως η λέξη «Μακεδονία» ή η φράση «Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Μολαταύτα, τα λήμματα σπάνια, αν όχι ποτέ, περιέχουν περισσότερους από έναν διαφορετικούς ορισμούς ή χρήσεις του τίτλου του λήμματος. Λήμματα σχετικά με την πολιτιστική ή μαθηματική σημασία συγκεκριμένων αριθμών, είναι επίσης αποδεκτά.
 3. Οδηγοί χρήσης, αργκό ή/και ιδιωματισμών. Περιγραφικά λήμματα σχετικά με τις γλώσσες, τις διαλέκτους ή τους τύπους αργκό (όπως η γλώσσα Κλίνγκον, η κρητική διάλεκτος ή το πρωτοσημιτικό αλφάβητο) είναι επιθυμητά. Οδηγοί αυτών των γλωσσών για υποψήφιους ομιλητές, δεν είναι. Δείτε «Η Βικιπαίδεια δεν είναι οδηγός ή εγχειρίδιο» παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. Για ένα wiki που είναι μια συλλογή από οδηγούς, επισκεφτείτε το αδελφικό μας εγχείρημα Βικιβιβλία ή το Βικιεπιστήμιο. Οδηγοί για υποψήφιους ομιλητές μιας γλώσσας θα πρέπει να μεταφέρονται εκεί.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι εκδότης πρωτότυπης σκέψης

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα

Η Βικιπαίδεια δεν είναι τόπος για να δημοσιεύσετε τις δικές σας σκέψεις και αναλύσεις ή να δημοσιεύσετε νέες πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως. Σύμφωνα με την πολιτική μας για την πρωτότυπη έρευνα, σας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Βικιπαίδεια, για οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Πρωτογενής (πρωτότυπη) έρευνα, όπως είναι η πρόταση θεωριών και λύσεων, οι πρωτότυπες ιδέες, ο καθορισμός όρων, η επινόηση νέων λέξεων κ.λπ. Αν έχετε κάνει πρωτογενή έρευνα πάνω σε ένα θέμα, τα αποτελέσματά σας πρέπει να δημοσιευθούν σε άλλους χώρους, όπως περιοδικά αξιολόγησης ή άλλα έντυπα, στην ανοικτή έρευνα, ή σε αξιοσέβαστους διαδικτυακούς εκδότες. Αφότου δημοσιευθεί η εργασία σας και όταν γίνει μέρος της αποδεκτής γνώσης η Βικιπαίδεια μπορεί να αναφερθεί σε αυτήν. Η παραπομπή σε αξιόπιστες πηγές όπως βιβλία, έντυπες δημοσιεύσεις ή αξιόπιστους διαδικτυακούς τόπους, παρόλο που δεν επιβάλλεται, επιδιώκεται αφού αποδεικνύει ότι το υλικό είναι αξιόπιστο και επαληθεύσιμο και όχι απλά η άποψη του συντάκτη.
 2. Πρωτότυπες εφευρέσεις. Αν εσείς ή ένας φίλος σας επινοήσατε την λέξη γυφτοκόνισμα, ένα παιχνίδι με ποτά ή μια νέα χορευτική κίνηση, δεν είναι αρκετά εγκυκλοπαιδικό ώστε να αποτελεί υλικό για λήμμα της Βικιπαίδειας, μέχρι πολλαπλές, ανεξάρτητες και αξιόπιστες δευτερογενείς πηγές να κάνουν αναφορά σε αυτό. Η Βικιπαίδεια δεν είναι για πράγματα που φτιάχτηκαν μέσα σε μια μέρα.
 3. Προσωπικά δοκίμια που αναφέρουν τα ιδιαίτερα αισθήματα σας για ένα θέμα (και όχι τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων). Παρόλο που η Βικιπαίδεια υποτίθεται ότι καταρτίζει την ανθρώπινη γνώση, δεν αποτελεί όχημα για να κάνετε τις προσωπικές απόψεις μέρος αυτής. Στην ασυνήθιστη περίπτωση όπου οι απόψεις ενός συγκεκριμένου ατόμου είναι αρκετά σημαντικές για να συζητηθούν, είναι προτιμότερο να αφήνουμε άλλους ανθρώπους να γράφουν για αυτές. (Προσωπικά δοκίμια πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη Βικιπαίδεια είναι ευπρόσδεκτα στον χώρο σελίδων χρήστη ή στο Meta-Wiki). Επίσης, υπάρχει μια παραλλαγή της Βικιπαίδειας, το Wikinfo (όχι στα ελληνικά), το οποίο ενθαρρύνει τις προσωπικές απόψεις στα λήμματα.
 4. Φόρουμ συζητήσεων. Παρακαλείσθε να προσπαθήσετε να παραμείνετε στην αποστολή της δημιουργίας μιας εγκυκλοπαίδειας. Μπορείτε να συνομιλείτε με άλλους χρήστες για θέματα σχετικά με την Βικιπαίδεια στις σελίδες συζήτησης των χρηστών, και να συζητάτε προβλήματα σχετικά με τα λήμματα στις αντίστοιχες σελίδες συζήτησης τους, αλλά παρακαλείσθε στο χώρο των λημμάτων να μένετε επί του θέματος και να μην μεταφέρετε οποιαδήποτε συζήτηση μέσα σε αυτόν. Επιπλέον, έχετε κατά νου, ότι ο σκοπός των σελίδων συζήτησης είναι ουσιαστικά να συζητάμε στο χώρο αυτό, με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί ένα λήμμα. Οι σελίδες σηζήτησης δεν είναι σελίδες γενικής συζήτησης σχετικά με το θέμα του λήμματος, ούτε είναι ένα χώρος για να ζητήσετε οδηγίες ή τεχνική βοήθεια. Περιεχόμενο που δεν αρμόζει στις σελίδες συζήτησης, μπορεί να αφαιρεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σελίδων συζήτησης. Βικιπαιδιστές που επιθυμούν να κάνουν συζητήσεις με συναδέλφους Βικιπαιδιστές πάνω σε διάφορα θέματα ή να ζητήσουν βοήθεια σε κάτι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κανάλια IRC, όπως το #wikipedia-el. Σημειώστε ότι αυτό είναι ένα κανάλι IRC, όχι πίνακας ανακοινώσεων.
 5. Δημοσιογραφία. Όπως προαναφέρθηκε, η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί μέρος δημοσίευσης πρωτογενούς έρευνας ή δημοσιογραφίας και σαν συνέπεια δεν θα πρέπει να δημοσιεύει ειδήσεις σχετικά με τρέχοντα γεγονότα, που δεν έχουν δημοσιευθεί σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες, δευτερογενείς πηγές. Παρ' όλα αυτά, η Βικιπαίδεια έχει πολλά εγκυκλοπαιδικά λήμματα σχετικά με τρέχοντα ή πρόσφατα γεγονότα ιστορικής σημασίας, και μπορεί να ενημερωθεί με εξακριβωμένες πληροφορίες.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι βάθρο ή μέσο προβολής

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι βάθρο ομιλιών, πεδίο μάχης ή όχημα προπαγάνδας, διαφήμισης ή προβολής. Αυτό ισχύει για τα ονόματα χρηστών, τις σελίδες χρηστών, τα λήμματα, τις κατηγορίες, τα πρότυπα, τα αρχεία, καθώς και τις σελίδες συζητήσεων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο που φιλοξενείται στην Βικιπαίδεια δεν είναι για:

 1. Προπαγάνδα, υπεράσπιση ή στρατολόγηση πάσης φύσεως· εμπορική, πολιτική, επιστημονική, θρησκευτική, εθνική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη. Φυσικά, ένα λήμμα μπορεί να αναφέρεται αντικειμενικά σε τέτοια θέματα, αρκεί να γίνεται προσπάθεια περιγραφής του θέματος από μια ουδέτερη άποψη. Ίσως θέλετε να ξεκινήσετε ένα ιστολόγιο ή να επισκεφθείτε ένα forum, εάν θέλετε να πεισθούν οι πολίτες για τα πλεονεκτήματα των απόψεών σας.[4]
 2. Γνώμη για τρέχοντα ζητήματα ή την πολιτική. Αν και η πολιτική ή τρέχοντα ζητήματα μπορεί να παθιάζουν τους ανθρώπους και να τους δελεάζουν να υποστηρίξουν με θέρμη την οπτική τους γωνία στα ζητήματα αυτά, η Βικιπαίδεια δεν είναι το μέσο για τέτοιες πράξεις. Τα λήμματα πρέπει να είναι ισορροπημένα σε καταχωρίσεις, ιδίως για θέματα της επικαιρότητας, σε μια λογική προοπτική και να αντιπροσωπεύουν μια ουδέτερη οπτική γωνία. Επιπλέον, οι συντάκτες της Βικιπαίδειας οφείλουν να προσπαθούν να συγγράφουν λήμματα των οποίων οι πληροφορίες δεν θα είναι ξεπερασμένες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, το αδελφικό εγχείρημα «Βικινέα» επιτρέπει τον σχολιασμό στα άρθρα του.
 3. Σκανδαλοθηρία, φημολογία ή κουτσομπολιό. Το περιεχόμενο και τα λήμματα που αφορούν πρόσωπα εν ζωή υποχρεούνται να πληρούν εξαιρετικά υψηλά πρότυπα, ειδάλλως μπορεί να είναι συκοφαντικά ή να παραβιάζουν το δικαίωμα του προσώπου στην ιδιωτική ζωή. Παρόλο που λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική ζωή ή τις σκέψεις ενός ζώντος προσώπου μπορεί να αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για ένα θέμα, δεν είναι αποδεκτή η προσθήκη αυτών όταν εξυπηρετούν ως μοναδικό σκοπό τον σχολιασμό της ζωής του εν λόγω προσώπου για λόγους διασκέδασης. Οποιαδήποτε πληροφορία σε ένα λήμμα πρέπει να αποδεικνύει την προσφοράς της στην σφαιρικότερη περιγραφή του θέματος μέσω ανεξάρτητων, δευτερογενών πηγών, διαφορετικά μπορεί να αφαιρεθεί. Επίσης, δεν πρέπει να γράφονται λήμματα καθαρά για σκοπούς επίθεσης σε πρόσωπα ή για δυσφήμησή τους.
 4. Αυτοπροβολή. Μπορεί να είναι δελεαστικό να γράψετε για τον εαυτό σας ή τις δράσεις στις οποίες έχετε ισχυρή προσωπική συμμετοχή. Ωστόσο, να θυμάστε ότι τα πρότυπα για τα εγκυκλοπαιδικά λήμματα ισχύουν και σε τέτοιες σελίδες, ακριβώς όπως σε κάθε άλλη, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να διατηρείτε μια ουδέτερη στάση, κάτι το οποίο είναι δύσκολο όταν γράφετε για εσάς ή για δράσεις κοντινές σε εσάς. Το να κάνετε παραπομπές ή να δημιουργείτε υπερβολικά πολλούς συνδέσμους προς αυτοβιογραφικές πηγές είναι αυστηρώς μη αποδεκτό. Δείτε Βικιπαίδεια:Αυτοβιογραφία, Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα και Βικιπαίδεια:Σύγκρουση ενδιαφέροντος.
 5. Διαφήμιση, προώθηση ή δημόσιες σχέσεις. Πληροφορίες σχετικά με εταιρείες και προϊόντα πρέπει να είναι γραμμένες σε μια αντικειμενική και αμερόληπτη μορφή, χωρίς υπερβολές. Όλα τα θέματα των λημμάτων πρέπει να είναι επαληθεύσιμα από ανεξάρτητες, τρίτες πηγές, επομένως λήμματα σχετικά με πολύ μικρές ή τοπικές εταιρείες είναι τυπικώς μη αποδεκτά. Εξωτερικοί σύνδεσμοι προς εμπορικούς οργανισμούς είναι αποδεκτοί, εφόσον αφορούν αξιοσημείωτους οργανισμούς που συνδέονται με το θέμα του λήμματος. Η Βικιπαίδεια ούτε υποστηρίζει οργανώσεις, ούτε τρέχει εταιρικά προγράμματα. Δείτε επίσης Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (οργανισμοί και εταιρείες) για κριτήρια ένταξης λημμάτων σχετικά με οργανισμούς και εταιρείες. Όσοι προωθούν σκοπούς ή εκδηλώσεις, ή εκδίδουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου, ακόμη και αν είναι μη εμπορικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα φόρουμ εκτός της Βικιπαίδειας για να το κάνουν.

Μη παρενοχλητικές δηλώσεις γνώμης πάνω σε εσωτερικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Βικιπαίδειας μπορούν να γίνονται στις σελίδες χρήστη, εφόσον είναι σχετικές με την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία του εγχειρήματος. Παρά ταύτα, «οι σελίδες συζήτησης των λημμάτων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους συντάκτες ως εξέδρες για τις προσωπικές τους απόψεις σε ένα θέμα».

Η Βικιπαίδεια δεν είναι αρχείο ή αποθήκη συνδέσμων, εικόνων ή αρχείων πολυμέσων

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν ούτε αποθήκη αντιγράφων (mirror website), ούτε αρχείο συνδέσμων, εικόνων ή αρχείων πολυμέσων.[5] Τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν είναι:

 1. Απλές συλλογές εξωτερικών συνδέσμων ή διαδικτυακός κατάλογος. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων χρήσιμων και σχετικών προς το περιεχόμενο συνδέσμων στην ενότητα «Εξωτερικοί σύνδεσμοι» ενός λήμματος. Ωστόσο, υπερβολικοί κατάλογοι μπορεί να επισκιάζουν τα λήμματα και αποσπούν από τον σκοπό της Βικιπαίδειας. Σε λήμματα για θέματα με πλήθος ιστοσελίδων φτιαγμένες από οπαδούς, όπως π.χ. ένας καλλιτέχνης, ένας αθλητικός σύλλογος ή μια ιδεολογική οργάνωση, η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς μια τέτοια διάσημη ιστοσελίδα, ίσως είναι αρμοστή. Δείτε Βικιπαίδεια:Εξωτερικοί σύνδεσμοι για ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.
 2. Απλές συλλογές εσωτερικών συνδέσμων, εκτός από τις σελίδες αποσαφήνισης όταν ένας τίτλος λήμματος είναι ασαφής, και για τις λίστες που βοηθούν στην οργάνωση των λημμάτων και την πλοήγηση σε αυτές.
 3. Απλές συλλογές υλικού κοινού κτήματος ή άλλων πηγών, όπως ολόκληρα βιβλία ή πηγαίος κώδικας, αυθεντικά ιστορικά έγγραφα, επιστολές, νόμοι, διακηρύξεις, και άλλο πηγαίο υλικό που είναι χρήσιμα μόνο όταν παρουσιάζονται με την αρχική, μη τροποποιημένη διατύπωσή τους. Πλήρη αντίγραφα των πρωτογενών πηγών μπορούν να ανεβαίνουν στην Βικιθήκη, αλλά όχι στην Βικιπαίδεια. Πηγές κοινού κτήματος, όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη περιεχομένου σε λήμματα.
 4. Απλές συλλογές φωτογραφιών ή αρχείων πολυμέσων χωρίς επαρκές κείμενο να τα συνοδεύει. Αν ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε μια εικόνα, παρακαλούμε να δώσετε το εγκυκλοπαιδικό πλαίσιο, ή σκεφτείτε να την προσθέσετε στο Wikimedia Commons.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι blog, πάροχος χώρου ιστοσελίδων, ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης ή τόπος μνήμης

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook ή το Twitter και για αυτό δεν αποτελεί χώρο φιλοξενίας της ιστοσελίδας, του blog, του wiki ή των αρχείων σας. Οποιαδήποτε σελίδα της Βικιπαίδειας δεν είναι:

 1. Προσωπική ιστοσελίδα. Οι Βικιπαιδιστές έχουν τις δικές τους σελίδες χρηστών, οι οποίες όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρουσιάσουν πληροφορίες σχετικά με την εργασία τους στην εγκυκλοπαίδεια. Αν και επιτρέπονται περιορισμένα βιογραφικά στοιχεία, οι σελίδες χρηστών δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως προσωπικές ιστοσελίδες ή αποθηκευτικοί χώροι για υλικό που είναι άσχετο με την συνεισφορά στην Βικιπαίδεια. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε μια προσωπική ιστοσελίδα ή blog, ή να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους πολλούς δωρεάν παρόχους στο διαδίκτυο ή οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας ιστοσελίδων και αρχείων που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Το επίκεντρο των σελίδων χρήστη δεν θα πρέπει να είναι η κοινωνική δικτύωση, ή η διασκέδαση, αλλά η παροχή μιας βάσης για αποτελεσματική συνεργασία. Ωστόσο, χιουμοριστικές σελίδες που αναφέρονται στη Βικιπαίδεια, κατά κάποιο τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα κατάλληλο ονοματοχώρο.
 2. Αποθήκη αρχείων. Μεταφορτώστε μόνο αρχεία που χρησιμοποιούνται (ή θα χρησιμοποιηθούν) σε εγκυκλοπαιδικά λήμματα ή σελίδες του εγχειρήματος· οτιδήποτε άλλο θα διαγράφεται. Αν έχετε επιπλέον σχετικές εικόνες, λάβετε υπόψη να τις ανεβάσετε στο Wikimedia Commons, απ' όπου μπορούν να συνδεθούν με την Βικιπαίδεια.
 3. Υπηρεσία γνωριμιών. Η Βικιπαίδεια δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να ικανοποιήσετε την επιθυμία σας για σχέσεις ή για να φλερτάρετε. Σελίδες χρηστών που ξεπερνούν ευρείες εκδηλώσεις σεξουαλικής προτίμησης δεν είναι αποδεκτές. Παρόλα αυτά, είστε ελεύθεροι να αναπτύξετε νέες φιλίες, καθώς συνεισφέρετε στην Βικιπαίδεια.
 4. Τόπος μνήμης. Τα θέματα των λημμάτων της Βικιπαίδειας πρέπει να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της εγκυκλοπαιδικότητας. Η Βικιπαίδεια δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να τιμήσετε εκλιπόντες φίλους, συγγενείς, γνωστούς ή άλλους, που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Εάν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία wiki για μια συλλογική προσπάθεια σε κάτι διαφορετικό, ακόμα κι αν είναι μοναχά μία σελίδα, υπάρχουν πολλές, δωρεάν ή εμπορικές, τοποθεσίες που την παρέχουν, ώστε να φιλοξενήσετε τις σελίδες σας, ή ακόμη και να εγκαταστήσετε λογισμικό MediaWiki στο διακομιστή σας. Δείτε επιπλέον: Βικιπαίδεια:Εναλλακτικοί χώροι.

Πολλοί από τους προαναφερθέντες περιορισμούς στο περιεχόμενο, ισχύουν επίσης για τις σελίδες χρήστη και τις σελίδες συζήτησης χρήστη. Η σελίδα χρήστη σας δεν είναι προσωπική ιστοσελίδα ή blog. Κυριότερα, η σελίδα χρήστη σας δεν είναι δική σας, αλλά μέρος της Βικιπαίδειας και υπάρχει για να ευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των Βικιπαιδιστών, και όχι για αυτοπροβολή. Δείτε Βικιπαίδεια:Σελίδα χρήστη για τρέχουσες συναινετικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις σελίδες χρηστών.

Η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί κατάλογο

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια περιλαμβάνει αρκετούς καταλόγους συνδέσμων προς λήμματα εντός της Βικιπαίδειας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για εσωτερική οργάνωση ή για την περιγραφή ενός επιφανούς θέματος. Υπό αυτήν την έννοια, η Βικιπαίδεια λειτουργεί σαν ευρετήριο του δικού της περιεχομένου. Μολαταύτα, η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί κατάλογο για το οτιδήποτε υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει στο σύμπαν. Δείτε: Βικιπαίδεια:Εναλλακτικοί χώροι για εναλλακτικές επιλογές. Ως εκ τούτου, τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν είναι:

 1. Λίστες ή αποθήκες χαλαρά συσχετισμένων θεμάτων, όπως προσώπων, είτε φανταστικών είτε πραγματικών, αποφθεγμάτων, αφορισμών ή , αλλά και άλλων. Αν θέλετε να καταχωρήσετε καταλόγους αποφθεγμάτων, κάντε το στο αδελφικό μας εγχείρημα Βικιφθέγματα. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο να υφίστανται λίστες, αν οι καταχωρήσεις τους είναι συναφείς με το θέμα επειδή είναι συσχετισμένες με αυτό ή επειδή συνεισφέρουν σημαντικά στην περιγραφή του. Η Βικιπαίδεια περιλαμβάνει επίσης πίνακες αναφοράς, αλλά και πληροφορίες σε μορφή πινάκων για γρήγορη αναφορά. Συγχωνευμένες ομάδες μικρών λημμάτων βασισμένες σε ένα κεντρικό θέμα επιτρέπονται.
 2. Γενεαλογικές καταχωρήσεις. Βιογραφικά λήμματα πρέπει να υπάρχουν μόνο για άτομα με κάποια φήμη, επιτυχία, ή ίσως κακή φήμη. Ένα μέτρο αυτών είναι αν κάποιος έχει παρουσιαστεί σε αρκετές εξωτερικές πηγές (διαδικτυακά ή μη). Λιγότερο γνωστοί άνθρωποι μπορούν να αναφέρονται στο πλαίσιο άλλων λημμάτων. Δείτε επίσης το m:Wikipeople για ένα προτεινόμενο εγχείρημα γενεαλογικού/βιογραφικού λεξικού.
 3. Τηλεφωνικός κατάλογος. Πληροφορίες επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, φαξ ή e-mail, δεν αποτελεί εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Παρομοίως, σελίδες αποσαφήνισης (όπως η Ιππόλυτος (αποσαφήνιση)) δεν προορίζονται να είναι ολοκληρωμένοι κατάλογοι οποιουδήποτε ατόμου με το όνομα Ιππόλυτος, αλλά μόνον των άξιων αναφοράς.
 4. Βάσεις δεδομένων, πρόγραμμα τηλεόρασης ή ραδιοφώνου, ή κατάλογος για την επικοινωνία με επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ένα λήμμα για ένα τηλεοπτικό σταθμό δεν θα πρέπει να καταγράφει οποιαδήποτε μελλοντικά γεγονότα, τρέχουσες προσφορές, αριθμούς τηλεφώνων, τρέχοντα προγράμματα και τα λοιπά, όμως η αναφορά μεγάλων γεγονότων ή ιστορικά σημαντικών προγραμμάτων είναι αποδεκτή. Παρομοίως, ένα λήμμα κάποιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να καταγράφει οποιαδήποτε πατέντα της. Επιπλέον, οι σελίδες συζήτησης ενός λήμματος είναι για να συζητάμε για το ίδιο το λήμμα και δεν προορίζονται για επικοινωνία με την επιχείρηση που αποτελεί το θέμα του λήμματος. Η Βικιπαίδεια δεν είναι ο Χρυσός Οδηγός.
 5. Κατάλογοι πωλήσεων. Τα λήμματα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαθεσιμότητα ή τιμές προϊόντων, εκτός εάν υπάρχει μια τρίτη πηγή και μια τεκμηριωμένη αιτιολογία για την αναφορά. Η εγκυκλοπαιδικότητα μπορεί να υποδεικνύεται όταν αξιοσημείωτες πηγές παρέχουν εκτενή σχολιασμό στα προϊόντα και δεν κάνουν απλή αναφορά σε αυτά, όπως απλές αξιολογήσεις. Παραδείγματα για βάσιμους λόγους αναφοράς τιμών περιλαμβάνουν αξιοσημείωτες πωλήσεις σπάνιων συλλεκτικών αντικειμένων, τιμές που σχετίζονται με την ανάλυση ενός τιμολογιακού πολέμου, και ιστορική ανάλυση για τον οικονομικό πληθωρισμό. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές λιανικής είναι ασήμαντες και μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά από τόπο σε τόπο και κατά την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, κατάλογοι προϊόντων που επί του παρόντος διατίθενται προς πώληση δεν θα πρέπει να αναφέρουν τιμές. Επιπλέον, η Βικιπαίδεια δεν είναι οδηγός σύγκρισης τιμών ανταγωνιστικών προϊόντων, ή τιμών ενός προϊόντος σε διάφορες χώρες ή περιοχές.
 6. Μη εγκυκλοπαιδική διασταυρούμενη κατηγοριοποίηση, όπως «πρόσωπα από την εθνοτική/πολιτισμική/θρησκευτική ομάδα X που απασχολούνται από την οργάνωση Ψ» ή «εστιατόρια που ειδικεύονται στο είδος φαγητού X στην πόλη Ψ». Διασταύρωση κατηγοριών, όπως αυτές, δεν θεωρείται επαρκής βάση για τη δημιουργία ενός λήμματος, εκτός αν η διασταύρωση αυτών των κατηγοριών είναι κατά κάποιον τρόπο ένα πολιτιστικά σημαντικό φαινόμενο.
 7. Μια πλήρης έκθεση κάθε πιθανής λεπτομέρειας. Αντίθετα, ένα λήμμα είναι μια σύνοψη αποδεκτής γνώσης σχετικά με το θέμα του. Μεταχειριστείτε επαληθεύσιμες, με παραπομπές πληροφορίες με το ανάλογο βάρος.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι οδηγός ή εγχειρίδιο

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια, δεν αποτελεί εγχειρίδιο χρήσης ή οδηγό. Τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν θα πρέπει να είναι:

 1. Εγχειρίδια οδηγιών. Ενώ η Βικιπαίδεια έχει περιγραφές ανθρώπων, τόπων, και πραγμάτων, ένα λήμμα της Βικιπαίδειας δεν θα πρέπει να διαβάζεται σαν ένα εγχειρίδιο οδηγιών, συμβουλών (νομικών, ιατρικών, ή άλλων) ή προτάσεις, ή να περιέχουν οδηγίες. Αυτό περιλαμβάνει tutorials, walkthroughs, εγχειρίδια, οδηγούς παιχνιδιών, και συνταγές. Εάν ενδιαφέρεστε για εγχειρίδια και οδηγίες, μπορεί να θέλετε να δείτε το wikiHow ή το αδελφικό μας εγχείρημα Wikibooks.
 2. Ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ένα λήμμα για το Παρίσι θα πρέπει να αναφέρει ορόσημα όπως τον Πύργο του Eiffel και το Μουσείο του Λούβρου, αλλά όχι το τηλέφωνο ή την διεύθυνση του αγαπημένου σας ξενοδοχείου ή την τιμή του café au lait στην Champs-Elysées. Η Βικιπαίδεια δεν είναι ο τόπος για να δημιουργήσετε εκ νέου περιεχόμενο που ταιριάζει περισσότερο με καταχωρήσεις σε οδηγούς ξενοδοχείων, οδηγούς μαγειρικής, ταξιδιωτικά ημερολόγια, και άλλα παρόμοια. Αξιοσημείωτες τοποθεσίες μπορεί να πληρούν τα κριτήρια ένταξης, αλλά η Βικιπαίδεια δεν περιλαμβάνει σε καταλόγους κάθε τουριστικό αξιοθέατο, εστιατόριο, ξενοδοχείο, τόπο, κλπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι ευπρόσδεκτα στο αδελφό εγχείρημα Βικιταξίδια.
 3. Οδηγοί διαδικτύου. Τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο για να περιγράψουν τη φύση, την εμφάνιση ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μία ιστοσελίδα, αλλά πρέπει να περιγραφεί το site με ένα εγκυκλοπαιδικό τρόπο, προσφέροντας λεπτομέρειες για τα επιτεύγματα του δικτυακού τόπου , την επιρροή ή την ιστορική σημασία, κάτι στο οποίο μπορεί να είναι πολύ πιο ενημερωμένα σε σχέση με τις περισσότερες πηγές αναφοράς, δεδομένου ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε τις νέες εξελίξεις και τα γεγονότα αμέσως μόλις έχουν γίνει γνωστά.
 4. Διδακτικά συγγράμματα και σχολιασμένα κείμενα. Η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια, όχι σχολικό βιβλίο. Ο σκοπός της Βικιπαίδειας είναι να παρουσιάσει γεγονότα, όχι να διδάξει θέματα. Δεν είναι σκόπιμο να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε λήμματα που διαβάζονται σαν διδακτικά εγχειρίδια, που οδηγούν με ερωτήσεις και συστηματικές λύσεις προβλημάτων ως παραδείγματα. Αυτά ανήκουν στα αδελφικά μας εγχειρήματα Βικιβιβλία και Βικιθήκη. Άλλα είδη παραδειγμάτων, ειδικά εκείνα που έχουν σκοπό την ενημέρωση και όχι την διδασκαλία, μπορεί να είναι κατάλληλα για να περιληφθούν σε ένα λήμμα στη Βικιπαίδεια.
 5. Επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικές εργασίες. Ένα λήμμα της δεν πρέπει να παρουσιάζεται με βάση την παραδοχή ότι ο αναγνώστης είναι πολύ έμπειρος στον τομέα του θέματος. Επεξηγηματική γλώσσα στην εισαγωγή και τις αρχικές ενότητες του λήμματος πρέπει να συντάσσεται με απλούς όρους και έννοιες που μπορούν να γίνουν κατανοητοί από κάθε εγγράμματο αναγνώστη της Βικιπαίδειας, χωρίς καμία γνώση στο συγκεκριμένο τομέα πριν να προωθηθούν σε πιο λεπτομερείς εξηγήσεις για το θέμα. Ενώ βικισύνδεσμοι θα πρέπει να παρέχονται για προηγμένους όρους και έννοιες στον τομέα αυτό, τα λήμματα θα πρέπει να συντάσσονται με βάση την παραδοχή ότι ο αναγνώστης δεν θα ακολουθήσει αυτές τις συνδέσεις, αλλά αντίθετα ότι θα προσπαθούν να συνάγουν το νόημά τους από το κείμενο.
 6. Περιπτωσιολογίες. Πολλά θέματα βασίζονται στη σχέση του παράγοντα X προς τον παράγοντα Ψ, που προκύπτουν σε ένα ή περισσότερα πλήρη λήμματα. Αυτό θα μπορούσε να αναφερθεί, για παράδειγμα, η κατάσταση X στην τοποθεσία Y, ή έκδοση X του αντικειμένου Ψ. Αυτό είναι απολύτως αποδεκτό, όταν οι δύο μεταβλητές μαζί αντιπροσωπεύουν κάποιο σημαντικό πολιτιστικό φαινόμενο ή κάποιο άλλο αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Συχνά, ξεχωριστά λήμματα είναι απαραίτητα για ένα θέμα μέσα σε ένα φάσμα διαφόρων χωρών λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των διεθνών συνόρων. Λήμματα όπως η Φαλαινοθηρία στην Ιαπωνία μπορεί να είναι αποδεκτά. Αλλά λήμματα σχετικά με τις Βελανιδιές στην Βόρεια Καρολίνα ή ένα μπλε φορτηγό είναι πιθανό να αποτελούν άποψη, πρωτότυπη έρευνα, ή διαφορετικά κάτι ανόητο.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι Πυθία

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι συλλογή μη επαληθεύσιμων εικασιών και δεν προβλέπει το μέλλον. Όλα τα λήμματα σχετικά με αναμενόμενα γεγονότα πρέπει να είναι επαληθεύσιμα, και το θέμα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλου ενδιαφέροντος, ώστε να άξιζε λήμμα αν αυτό είχε ήδη συμβεί. Είναι αποδεκτό να αναφέρονται συζητήσεις και επιχειρήματα για τις προοπτικές επιτυχίας μελλοντικών προτάσεων και σχεδίων ή αν θα προκύψει κάποια εξέλιξη, αν αυτές οι συζητήσεις αναφέρονται με τις κατάλληλες παραπομπές. Δεν είναι όμως αποδεκτό για τους συντάκτες να τοποθετούν τις δικές τους απόψεις ή αναλύσεις. Προβλέψεις, εικασίες και θεωρίες ειπωμένες από πηγές ή αναγνωρισμένες οντότητες, που είναι αξιόπιστες και ειδικευμένες επί του θέματος το οποίο πραγματεύεται το λήμμα, μπορούν να συμπεριληφθούν, αν και οι συντάκτες πρέπει να λάβουν υπόψη τους να μην ρίχνουν αδικαιολόγητο βάρος σε συγκεκριμένες απόψεις. Σε λήμματα για το μέλλον ανέκδοτων προϊόντων, όπως ταινίες και παιχνίδια, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί η διαφήμιση και οι ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί. Ειδικότερα:

 
Παρόλο που οι αρχαίοι Έλληνες συμβουλεύονταν την Πυθία για χρησμούς, η Βικιπαίδεια δεν πρέπει να δελεάζεται από τέτοιες πρακτικές προς απόκτηση δόξας.
 1. Ξεχωριστά προγραμματισμένα ή αναμενόμενα μελλοντικά γεγονότα θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον εάν το συμβάν είναι αξιοσημείωτο και σχεδόν βέβαιο ότι θα λάβει χώρα. Οι ημερομηνίες δεν είναι σίγουρες μέχρι όντως το γεγονός να πραγματοποιηθεί. Αν η προετοιμασία για το γεγονός δεν είναι ήδη σε εξέλιξη, σχετικές εικασίες για αυτήν πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες. Παραδείγματα κατάλληλων θεμάτων περιλαμβάνουν τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Συγκριτικά, οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2040 δεν θεωρούνται κατάλληλα θέματα για λήμμα, αν δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι για αυτά που να είναι επαληθεύσιμο και να μην είναι πρωτότυπη έρευνα. Αποφύγετε προβλέψεις για αθλητικές ομάδες, που από τη φύση τους είναι μη επαληθεύσιμες εικασίες. Ένα χρονοδιάγραμμα μελλοντικών γεγονότων μπορεί να είναι κατάλληλο εάν μπορεί να επαληθευτεί. Ως εξαίρεση όμως, ακόμη και λήμματα με υπερβολικές εικασίες για γεγονότα που πρόκειται ή δεν πρόκειται να συμβούν μπορεί να αρμόζουν στην Βικιπαίδεια, όταν η κάλυψη από αξιόπιστες τρίτες πηγές είναι επαρκής.
 2. Επιμέρους στοιχεία από έναν προκαθορισμένο κατάλογο ή ένα συστηματικό τρόπο επιλογής ονομάτων, προεπιλεγμένα για μελλοντικά γεγονότα ή ανακαλύψεις, δεν είναι κατάλληλα για θέματα λημμάτων αν μόνο γενικές πληροφορίες είναι γνωστές για τα στοιχεία αυτά. Κατάλογοι με ονόματα για τροπικούς κυκλώνες είναι εγκυκλοπαιδικοί, όμως ένα λήμμα για την Τροπική καταιγίδα Arthur (2020) δεν είναι αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια τέτοια καταιγίδα θα συμβεί. Ομοίως, λήμματα σχετικά με λέξεις που σχηματίζονται σε ένα προβλέψιμο αριθμητικό σύστημα (π.χ. δύο εξάκις εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες τέσσερα) δεν είναι εγκυκλοπαιδικά εάν δεν ορίζονται από μια αρχή ή είναι πραγματικά σε χρήση. Ορισμένα επιστημονικά συμπεράσματα θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά, όπως χημικά στοιχεία που τεκμηριώνονται από την IUPAC πριν ακόμα απομονωθούν στο εργαστήριο, αρκεί οι επιστήμονες να έχουν προβλέψει σημαντικές μη τετριμμένες ιδιότητές τους.
 3. Λήμματα που παρουσιάζουν υπολογισμούς, εικασίες, και «μελλοντική ιστορία» είναι πρωτότυπη έρευνα και επομένως ακατάλληλα. Παρότι τα επιστημονικά και πολιτιστικά θέσμια εξελίσσονται συνεχώς, πρέπει να περιμένουμε να συμβεί αυτή η εξέλιξη παρά να προσπαθήσουμε να την προβλέψουμε. Φυσικά, υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν λήμματα σχετικά με αξιοσημείωτα καλλιτεχνικά έργα, δοκίμια, ή αξιόπιστη έρευνα που ενσωματώνουν προβλέψεις. Ένα λήμμα για τα όπλα του Star Trek είναι κατάλληλο, αλλά ένα λήμμα για τα «Όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο» όχι.
 4. Παρόλο που σημερινά αποδεκτές επιστημονικές αντιλήψεις μπορεί αργότερα να απορριφθούν και η επιστημονική κοινότητα να ενστερνιστεί υποθέσεις που αρχικά θεωρούσε αμφισβητήσιμες ή λανθασμένες, δεν είναι δουλειά της Βικιπαίδειας να υποθέτει τέτοιες αλλαγές.
 5. Ένα λήμμα δεν θα πρέπει να είναι συλλογή από ανακοινώσεις για μελλοντικά προϊόντα ή από φημολογίες. Αν και η Βικιπαίδεια περιλαμβάνει ενημερωμένες τρέχουσες πληροφορίες για προσφάτως ανακοινωμένα προϊόντα, μικρά λήμματα που περιέχουν μόνο πληροφορίες για ανακοινώσεις προϊόντων δεν είναι κατάλληλα. Μέχρις ότου να έρθει η ώρα που περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν να είναι επαληθεύσιμες, η ανακοίνωση θα πρέπει να τοποθετείται σε ένα μεγαλύτερο σχετικό λήμμα αν αυτό είναι εφικτό. Παραδείγματος χάρη, η ανακοίνωση μιας επερχόμενης ταινία ενός franchise πρέπει να συμπεριληφθεί στο γενικό λήμμα του franchise μέχρι να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταινία. Εικασίες και φημολογίες, ακόμη και αν επαληθεύονται από ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές, δεν αποτελούν εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι εφημερίδα

Επεξεργασία

Καθώς η Βικιπαίδεια δεν τυπώνεται σε χαρτί, οι συντάκτες ενθαρρύνονται να περιέχουν τρέχουσες και ενημερωμένες πληροφορίες σε θέματα που αυτή καλύπτει, αλλά και να δημιουργήσουν ξεχωριστά λήμματα για αξιοσημείωτα τρέχοντα γεγονότα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα επαληθεύσιμα γεγονότα αρμόζουν στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Βεβαιωθείτε πως τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν είναι:

 1. Δημοσιογραφία. Η Βικιπαίδεια δεν αποτελεί πρωτογενή πηγή και δεν θα πρέπει να προσφέρει πρωτότυπες ειδησεογραφικές πληροφορίες σε τρέχουσες ειδήσεις. Τα αδελφικά εγχειρήματα της Βικιθήκης και των Βικινέων δημιουργήθηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο και αποσκοπούν στο να είναι πρωτογενείς πηγές. Παρόλα αυτά, η Βικιπαίδεια περιέχει πολλά εγκυκλοπαιδικά λήμματα που αφορούν θέματα ιστορικής σημασίας που λαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότητας και μπορούν να βελτιωθούν με πρόσφατες επαληθεύσιμες πληροφορίες. Η Βικιπαίδεια δεν γράφεται σε ειδησεογραφικό ύφος.
 2. Ειδήσεις. Η Βικιπαίδεια λαμβάνει υπόψη την ιστορική σπουδαιότητα των προσώπων και των γεγονότων. Αν και η ειδησεογραφική κάλυψη μπορεί να είναι χρήσιμη πηγή για εγκυκλοπαιδικά θέματα, οι περισσότερες ειδήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να περιέχονται σε κάποιο ή να έχουν δικό τους λήμμα. Για παράδειγμα, τακτική ειδησεογραφική κάλυψη ανακοινώσεων, αθλητικών γεγονότων, και σκανδαλοθηρικής δημοσιογραφίας δεν είναι επαρκής βάση για συμπερίληψη ή δημιουργία λήμματος. Παρότι η προσθήκη πληροφοριών για πρόσφατες εξελίξεις μπορεί να είναι κάποιες φορές αποδεκτή, έκτακτες ειδήσεις δεν θα πρέπει να τονίζονται ή να έχουν μεταχείριση διαφορετική από άλλες πληροφορίες. Επίκαιρα ειδησεογραφικά θέματα που δεν είναι κατάλληλα για την Βικιπαίδεια μπορεί να είναι κατάλληλα για το αδελφικό μας εγχείρημα, τα Βικινέα.
 3. Ποιος είναι ποιος. Ακόμα και όταν ένα γεγονός είναι αξιοσημείωτο, τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό μπορεί να μην είναι. Αν η ειδησεογραφική κάλυψη ενός ατόμου δεν υπερβαίνει το πλαίσιο ενός ενιαίου γεγονότος, η εγκυκλοπαιδική κάλυψη του εν λόγω ατόμου θα πρέπει να περιορίζεται στο λήμμα για αυτό το γεγονός και ανάλογα με τη σημασία του για το θέμα. (Δείτε Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων για περισσότερες λεπτομέρειες.)
 4. Προσωπικό ημερολόγιο. Ακόμα και όταν κάποιο άτομο είναι εγκυκλοπαιδικής σημασίας, δεν είναι όλα τα γεγονότα στα οποία έχει αναμειχθεί. Παραδείγματος χάρη, η ειδησεογραφική κάλυψη για διασημότητες και αθλητές μπορεί να είναι αρκετά συχνή και με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά η χρήση όλων αυτών των πηγών θα οδηγούσε σε υπερβολικά λεπτομερή λήμματα που θα έμοιαζαν με προσωπικό ημερολόγιο. Δεν είναι αρκετής σημασίας κάθε αθλητικός αγώνας που συμμετείχε, κάθε γκολ που έβαλε ή πόσες φανέλες άλλαξε για έναν αθλητή ώστε να συμπεριληφθεί στο βιογραφικό λήμμα του.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι αδιάκριτη συλλογή πληροφοριών

Επεξεργασία

Για την παροχή εγκυκλοπαιδικής αξίας, τα όποια δεδομένα οφείλουν να τοποθετούνται σε ένα επεξηγηματικό πλαίσιο προς δημιουργία ενός εγκυκλοπαιδικού λήμματος συνυφασμένου περιεχομένου με αυτά, ενώ επιπλέον πρέπει να είναι τεκμηριωμένα από ανεξάρτητες πηγές. Όπως εξηγείται παραπάνω, απλώς το ότι κάτι μπορεί να θεωρηθεί προφανώς αληθές ή να είναι ακόμη και επαληθεύσιμο, π.χ. κάποιο επιστημονικό γεγονός, δεν το καθιστά αυτομάτως κατάλληλο ώστε να περιληφθεί αυθαίρετα σε κάποιο λήμμα της εγκυκλοπαίδειας. Ως εκ τούτου, τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν πρέπει να είναι:

 1. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ). Τα λήμματα της Βικιπαίδειας δεν θα πρέπει να αποτελούνται από ή να περιλαμβάνουν κατάλογους Ερωτήσεων-Απαντήσεων. Αντίθετα, μορφοποιήστε τις πληροφορίες που παρέχονται μετατρέποντάς τες σε ουδέτερο πεζό κείμενο εντός του αντίστοιχου λήμματος.
 2. Περιλήψεις περιγραφής ή πλοκής έργων. Η Βικιπαίδεια αντιμετωπίζει την μυθοπλασία με έναν εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, αναλύοντας την αποδοχή, την επίδραση και τη σπουδαιότητα αξιοσημείωτων έργων. Επιπρόσθετα σε αυτά, μια συνοπτική, επαρκής και πλήρης περίληψη πλοκής είναι θεμιτή, αλλά και ουσιώδης, ως μέρος της ευρύτερης εγκυκλοπαιδικής κάλυψης ενός μυθοπλαστικού έργου. Παρομοίως, σε μη μυθοπλαστικά έργα όπως βιβλία και εργασίες έρευνας, θρησκευτικά κείμενα, ντοκιμαντέρ και τα συναφή τους, πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερα από μια στυγνή περίληψη των περιεχομένων τους και να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν το θέμα ευρύτερα.
 3. Βάσεις δεδομένων στίχων. Ένα λήμμα σχετικό με κάποιο τραγούδι πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τους στιχουργούς και τους μουσικούς του, την ημερομηνία δημοσίευσης του, το κοινωνικό αντίκτυπο του κ.λ.π. Τα αποσπάσματα των στίχων που παρατίθενται πρέπει να διατηρούνται σε ένα λογικό μήκος σχετιζόμενο με αυτού του υπόλοιπου λήμματος και να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της εγκυκλοπαιδικής ανάλυσης του τραγουδιού. Το λήμμα μπορεί να περιέχει σύνδεσμο προς αντίστοιχο λήμμα στη Βικιθήκη, όπου και μπορεί να τοποθετηθεί το πλήρες κείμενο των στίχων. Παρόλα αυτά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι στίχοι όπου ο ο στιχουργός ζει ακόμη ή έχει πεθάνει μετά το 1953 έχουν ακόμη πνευματικά δικαιώματα. Αποσπάσματα αυτών οφείλουν αυστηρά να είναι όσο μικρότερα γίνεται και να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι αναγκαίο, όπως για άμεσο σχολιασμό των στίχων αυτών ή για την περιγραφή του ύφους του τραγουδιού. Επιπλέον, ποτέ δεν πρέπει να παραπέμπονται ιστοσελίδες που δημοσιοποιούν προστατευμένους από άποψη πνευματικών δικαιωμάτων στίχους, εκτός και αν η αντίστοιχη ιστοσελίδα έχει εμφανώς το δικαίωμα να το πράττει. Εξαίρεση, αν και όχι πάντα, στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελούν και οι στίχοι των παραδοσιακών τραγουδιών αφού συμπεριλαμβάνονται πιθανώς στο κοινό κτήμα.
 4. Υπέρμετρη παράθεση στατιστικών στοιχείων. Μακροσκελείς και εκτενείς κατάλογοι στατιστικών στοιχείων μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους αναγνώστες και να ελαττώσουν την αναγνωσιμότητα και την κομψότητα των λημμάτων. Επιπλέον, τα λήμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκές επεξηγηματικό κείμενο ώστε να τοποθετούν τις στατιστικές του λήμματος στο κατάλληλο πλαίσιο για τον γενικό αναγνώστη. Σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως π.χ. σε λήμματα που αφορούν αποκλειστικά στατιστικά στοιχεία δημοσκοπήσεων, λάβετε υπόψη την χρήση πινάκων για να ενισχυθεί η αναγνωσιμότητα των μακροσκελών καταλόγων δεδομένων. Όπου η αναφορά στατιστικών στοιχείων δεν είναι απαραίτητη, όπως π.χ. στο γενικό λήμμα για μια εκλογική αναμέτρηση, παραλείψτε εκτενείς καταλόγους και συμπεριλάβετε οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία συνοπτικά.
 5. Διεξοδικοί κατάλογοι ενημερώσεων λογισμικών (software updates). Λήμματα που αφορούν ενημερώσεις λογισμικού οφείλουν να περιγράφουν τις αλλαγές των εκδόσεων των ενημερώσεων αυτών με εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα και όχι με ύφος απλής ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες τρίτες πηγές και όχι αυτοεκδόσεις ή επίσημες ιστοσελίδες. Το μέγεθος της ανάλυσης κάθε έκδοσης προσδιορίζεται βάσει κοινής λογικής.

Η Βικιπαίδεια δεν λογοκρίνεται

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια μπορεί να περιέχει υλικό που μερικοί αναγνώστες θεωρήσουν απρεπές ή προσβλητικό, ακόμη και σε υπερβολικό βαθμό. Η προσπάθεια βεβαίωσης ότι τα λήμματα και οι εικόνες θα είναι αποδεκτά από όλους τους αναγνώστες ή θα συμμορφώνονται σύμφωνα με γενικές κοινωνικές ή θρησκευτικές νόρμες, δεν συνάδει με τους σκοπούς μιας εγκυκλοπαίδειας. Επιπλέον όμως, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, κάθε λήμμα μπορεί να επεξεργαστεί από οποιονδήποτε και οι αλλαγές που αυτός πραγματοποιεί εμφανίζονται άμεσα στο λήμμα, συνεπώς η Βικιπαίδεια δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι το υλικό που παρέχει είναι αποδεκτό από όλους τους χρήστες, πολιτισμούς ή θρησκείες ανά πάσα στιγμή. Υλικό που παραβιάζει την πολιτική της Βικιπαίδειας (ειδικά αυτήν για τις βιογραφίες ζώντων προσώπων και της ουδέτερης οπτικής γωνίας) ή τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών (όπου βρίσκονται οι servers της Βικιπαίδειας) θα αφαιρείται.

Κάποια λήμματα ίσως περιέχουν κείμενο, εικόνες ή συνδέσμους που σχετίζονται με το θέμα του λήμματος, αλλά κάποιοι χρήστες βρίσκουν απαράδεκτα (π.χ. στα λήμματα BDSM ή Αιδοίο). Η συζήτηση γύρω από το εν δυνάμει απρεπές υλικό δεν θα πρέπει να εστιάζει στην πιθανή προσβολή που ίσως προκαλέσει, αλλά στο αν όντως το υλικό αρμόζει και είναι αναγκαίο για την εγκυκλοπαιδική ανάλυση του θέματος. Έτσι, ανάρμοστο περιεχόμενο όπως χυδαίο κείμενο ή ένας σύνδεσμος προς μια ιστοσελίδα με προσβλητικό υλικό με στόχο τον βανδαλισμό πρέπει να αφαιρείται άμεσα, αλλά μια εικόνα εντόμου στο λήμμα Δερμάπτερα πρέπει να παραμείνει, ακόμα και αν κάποιος αναγνώστης έχει εντομοφοβία. Πέρα από αυτό το κριτήριο, ο ισχυρισμός «είναι απρεπές» δεν αποτελεί γενικώς μια στέρεα βάση για την αφαίρεση, αλλά και την συμπερίληψη οποιουδήποτε υλικού.

Κοινότητα

Επεξεργασία

Η παραπάνω πολιτική αφορά το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας. Αντίστοιχα, η πολιτική που ακολουθεί αφορά την διακυβέρνηση και τις διαδικασίες της Βικιπαίδειας.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι αναρχία

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη και ανοικτή, αλλά περιορίζει την ελευθερία και την ανοικτή πρόσβαση όταν έρχονται σε αντίθεση με την δημιουργία εγκυκλοπαίδειας. Συνεπώς, η Βικιπαίδεια δεν είναι χώρος συζητήσεων για ανεξέλεγκτη ελευθερία του λόγου. Το γεγονός ότι η Βικιπαίδεια είναι μια ανοικτή, ελεύθερη, αυτοκυβερνούμενη εγκυκλοπαίδεια δεν σημαίνει πως οποιοδήποτε μέρος του σκοπού της είναι να εξερευνήσει την βιωσιμότητα μιας αναρχικής κοινότητας. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια εγκυκλοπαίδεια και όχι να εξερευνήσουμε τα όρια του αναρχισμού.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι δημοκρατία

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι εγχείρημα δημοκρατίας[6] ή οποιουδήποτε άλλου πολιτικού συστήματος. Ο καθορισμός της γενικής συναίνεσης επιτυγχάνεται πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικά, μέσω επεξεργασιών και συζητήσεων, όχι μέσω ψηφοφοριών.[7] Παρόλο που οι συντάκτες περιστασιακά θέτουν κάποιο ζήτημα σε ψηφοφορία στην προσπάθεια τους να διακρίνουν την συναίνεση, οι ψηφοφορίες και οι στατιστικές μπορούν στην πραγματικότητα να εμποδίσουν αντί να βοηθήσουν τη συζήτηση. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος της ψηφοφορίας, αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να τεθεί και να ερμηνευτεί προσεκτικά, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμά της δεν είναι δεσμευτικό παρά ένας κατευθυντήριος οδηγός για την επίτευξη συναίνεσης.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι γραφειοκρατία

Επεξεργασία

Παρόλο που η Βικιπαίδεια έχει πολλά στοιχεία της γραφειοκρατίας,[8] δεν κυριαρχείται από νομοθετήματα: δεν είναι δικαστικό σώμα και οι κανόνες δεν αποτελούν σκοπό της κοινότητας. Αν και ορισμένες πολιτικές μπορεί να επιβάλλονται, δεν είναι οι γραπτές πολιτικές που καθορίζουν τις αποδεκτές πρακτικές, καθώς αυτές καταγράφουν προϋπάρχουσα συναίνεση της κοινότητας σχετικά με το τι πρέπει να γίνει αποδεκτό ή να απορριφθεί.

Η Πολιτική της Βικιπαίδειας, αν και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, μπορεί αρκετές φορές να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Δεν πρέπει να ακολουθείται σε υπερβολικά αυστηρό βαθμό η κατά γράμμα ερμηνεία μιας πολιτικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές αυτών των πολιτικών. Αν οι κανόνες σας αποτρέπουν πραγματικά από το να βελτιώσετε την εγκυκλοπαίδεια, αγνοήστε τους. Οι διαφωνίες επιλύονται μέσα από συζητήσεις βάσει συναίνεσης, όχι από την προσκόλληση στην ερμηνεία των κανόνων και των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, οι ίδιες οι πολιτικές μπορούν να αλλάξουν ώστε να ανταποκρίνονται σε αλλαγές στη συναίνεση.

Ένα διαδικαστικό λάθος σε μια πρόταση ή αίτηση δεν αποτελεί έδαφος για απόρριψη της πρότασης ή της αίτησης αυτής.

Ένα διαδικαστικό ή γραμματικό σφάλμα, ή κάποιο σφάλμα στον κώδικα, μιας νέας συνεισφοράς δεν αποτελεί έδαφος για την αναστροφή της, εκτός εάν το λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί εύκολα.

Η Βικιπαίδεια δεν είναι πεδίο μάχης

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι μέρος για φθόνο, προσωπικές συγκρούσεις, λογομαχίες περί ιδεολογίας ή μέρος για την ανάπτυξη προκαταλήψεων, φόβου και μίσους. Το να δημιουργείτε προσωπικές συγκρούσεις μέσα από συζητήσεις που αφορούν θέματα της Βικιπαίδειας είναι πρακτική άκρως αντίθετη με τους κανονισμούς και τους στόχους της. Επίσης, μην προσπαθείτε να επικυρώσετε την θέσης σας σε μια διαμάχη πραγματοποιώντας αυθαίρετες αλλαγές σε περιεχόμενο και πολιτικές και μην αναστατώνετε τη Βικιπαίδεια για να υποστηρίξετε την άποψή σας.

Κάθε χρήστης αναμένεται να επικοινωνεί με τους άλλους κόσμια, ήρεμα και σε πνεύμα συνεργασίας. Μην προσβάλλετε, μην παρενοχλείτε και μην εκφοβίζετε εκείνους με τους οποίους έχετε διαφωνίες, αλλά αντίθετα προσεγγίστε το θέμα με νοημοσύνη και συζητήστε το ευγενικά. Εάν ένας χρήστης συμπεριφέρεται με έναν αγενή, μη συνεργατικό ή προσβλητικό τρόπο, ή ακόμα και αν προσπαθεί να σας παρενοχλήσει ή να σας εκφοβίσει, αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα να φερθείτε με τον ίδιο τρόπο. Είτε απαντήστε στα σημεία που αφορούν το άμεσα το θέμα αγνοώντας την απρεπή συμπεριφορά του χρήστη ή αγνοήστε τελείως το σχόλιό του. Εάν το κρίνετε απαραίτητο, μπορείτε να πείτε ότι τέτοιου είδους σχόλια ίσως θεωρηθούν αγενή και προσβλητικά, και μη δίνοντας περαιτέρω σημασία στα σχόλιο αυτά κάντε ξεκάθαρο ότι μέλημά σας είναι να επιλυθεί το ζήτημα του περιεχομένου. Εάν κάποια διαμάχη συνεχίζει και σας ενοχλεί μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια μέσω του μηχανισμού επίλυσης διαφωνιών. Υπάρχουν πολλοί άλλοι χρήστες που είναι διατεθειμένοι να μεσολαβήσουν και να ασκήσουν διαιτησία επί της συζήτησης ώστε να επιλυθεί η διαφωνία.

Σε διαφωνίες που έχουν πάρει μεγάλη διάσταση, αντισταθείτε στον πειρασμό να μετατρέψετε την Βικιπαίδεια σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε δύο μεγάλες μερίδες συντακτών. Υποθέστε καλή πίστη πως κάθε συντάκτης και ομάδα είναι εδώ προς βελτίωση της Βικιπαίδειας, ειδικά αν υποστηρίζουν μια άποψη την οποία εσείς δεν συμμερίζεστε. Μπορείτε να συνεργαστείτε με όποιον θέλετε, όμως μην οργανώνετε κλίκες που θα παρεμποδίσουν την θεμελιώδη αρχή της κοινότητας για την λήψη μιας τελικής απόφασης, αυτήν την συναίνεσης. Οι συντάκτες που λαμβάνουν μέρος σε διαφωνίες μεγάλων διαστάσεων θα πρέπει να εργάζονται με καλή πίστη ώστε να βρουν βασικά σημεία στα οποία συμφωνούν, παρόλο που έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες επί του θέματος.

Μην χρησιμοποιείτε την Βικιπαίδεια για να κάνετε νομικές ή άλλες απειλές ενάντια στην Βικιπαίδεια, στους Βικιπαιδιστές ή στο Ίδρυμα Wikimedia, καθώς υπάρχουν άλλα μέσα για να επιλυθούν νομικά προβλήματα.[9] Απειλές δεν γίνονται ανεκτές και μπορεί να αποτελέσουν λόγο για αποκλεισμό.

Και τέλος...

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια δεν είναι οτιδήποτε από ένα μακρύ κατάλογο ακραίων ιδεών. Δεν ελπίζουμε να προεξοφλήσουμε κάθε κακή ιδέα που μπορεί να έχει ένας από τους χιλιάδες συντάκτες. Σχεδόν οτιδήποτε σε αυτή την σελίδα έφτασε μέχρι εδώ επειδή κάποιος κατάφερε να εμφανιστεί με κάποια νέα κακή ιδέα που δεν είχαμε προεξοφλήσει προηγουμένως. (ΜΗΝ προσπαθήσετε να τις προεξοφλήσετε και τους δίνετε ιδέες!) Γενικά, το "είναι μια απαίσια ιδέα" είναι συνήθως ικανή συνθήκη για να αποφευχθεί να γίνει κάτι, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο είναι κακή ιδέα.

Όταν αναρωτιέσαι τι να κάνεις

Επεξεργασία

Όταν αναρωτιέσαι τι πρέπει και τι δεν πρέπει να βρίσκεται σε ένα λήμμα, ρώτησε τον εαυτό σου τι θα περίμενε να βρει κάποιος αναγνώστης κάτω από την ίδια επικεφαλίδα σε μια εγκυκλοπαίδεια.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Διαβάστε εδώ ένα δοκίμιο στα αγγλικά που επεξηγεί τι νοείται ως Κοινότητα της Wikimedia
 2. Διαβάστε εδώ ένα δοκίμιο στα αγγλικά που εξηγεί τι σημαίνει ότι η Βικιπαίδεια δεν τυπώνεται σε χαρτί.
 3. Βλέπε en:Wikipedia:Requests for arbitration/Rex071404 στην αγγλική Βικιπαίδεια.
 4. Οι σελίδες της Βικιπαίδειας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για υπεράσπιση απόψεων για θέματα που δεν αφορούν την Βικιπαίδεια, αλλά σελίδες στο εγχείρημα της αγγλικής Βικιπαίδειας «project namespace» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση συγκεκριμένων απόψεων που αφορούν την βελτίωση ή την οργάνωση της ίδιας της Βικιπαίδειας. Επομένως, δοκίμια, σελίδες εγχειρημάτων, κ.λπ. είναι μέρος του τι είναι Βικιπαίδεια.
 5. Η ελληνική Βικιπαίδεια ενσωματώνει εικόνες και κείμενα, των οποίων η χρήση θεωρείται «εύλογη», στα ελεύθερου περιεχομένου λήμματά της. (Βικιπαίδειες σε άλλες γλώσσες συχνά δεν το κάνουν.) Δείτε επίσης: Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα.
 6. (Αγγλικά) Απόσπασμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του David Gerard και του Jimmy (Jimbo) Wales.
 7. Στην σελίδα m:don't vote on everything του wiki του ιδρύματος Wikimedia, υπάρχει ένα δοκίμιο στα αγγλικά που εξηγεί κάποιους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τίθενται συχνά ψηφοφορίες για θέματα των εγχειρημάτων.
 8. Joseph Michael Reagle, Jr.· Lawrence Lessig (2010). Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia. MIT Press. σελίδες 90–91. ISBN 9780262014472. 
 9. Αν θεωρείτε ότι τα νομικά σας δικαιώματα παραβιάζονται, μπορείτε είτε να το συζητήσετε με τους άλλους εμπλεκόμενους χρήστες, είτε να γνωστοποιήσετε το θέμα στον αρμόδιο κατάλογο αλληλογραφίας (mailing list), είτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Wikimedia, είτε σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων να επικοινωνήσετε με τους συντάκτες της ελληνικής Βικιπαίδειας μέσω email στο info-el wikimedia.org