Βικιπαίδεια:Οδηγός λήμματος/Εγκυκλοπαιδικότητα

Εγκυκλοπαιδικότητα
Πηγές
Περιεχόμενο
Τέλος

Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Αυτό σημαίνει ότι τα αντικείμενα στη Βικιπαίδεια πρέπει να είναι αρκετά σημαντικά για να θεωρούνται εγκυκλοπαιδικά.

Τι είναι η Εγκυκλοπαιδικότητα;
Εάν ένα θέμα έχει λάβει σημαντική κάλυψη σε αξιόπιστες πηγές που είναι ανεξάρτητες από το θέμα, θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια συμπερίληψης για ένα αυτόνομο λήμμα.


Ένα θέμα είναι αξιοσημείωτο αν υπήρξε το θέμα πολλαπλών μη τετριμμένων δημοσιευμένων έργων από πηγές που είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από το ίδιο το θέμα και μεταξύ τους. Για να συμπεριληγθούν στη Βικιπαίδεια όλα τα θέματα πρέπει να καλύπτουν ένα ελάχιστο επίπεδο εγκυκλοπαιδικότητας. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχουν αρκετές πηγές για να φραφτεί ένα επαληθεύσιμο, εγκυκλοπαιδικό λήμμα σχετικά με το θέμα χωρίς επινοήσεις.

Τι δεν είναι η Βικιπαίδεια: Εκτός από τα κριτήρια αξιοσημείωτων που περιγράφηκαν παραπάνω, η καταχώρηση πρέπει επίσης να είναι εγκυκλοπαιδική από τη φύση της. Αντικείμενα όπως οι συχνές ερωτήσεις, οδηγοί παιχνιδιών, μνημόσυνα, εγχειρίδια οδηγιών, κατάλογοι συνδέσμων, διαφημίσεις, αυτοπροβολή και ορισμοί λεξικών δεν είναι εγκυκλοπαιδικά και πιθανόν να διαγραφούν γρήγορα.


Καλύπτει το προτεινόμενο λήμμα σας τις απαιτήσεις εγκυκλοπαιδικότητας;

Το λήμμα μου είναι για ένα αξιοσημείωτο και εγκυκλοπαιδικό θέμα

Το λήμμα μου είναι για θέμα που μπορεί να μην είναι εγκυκλοπαιδικό (τι να κάνω;)