Η Βρεττία ήταν γεωγραφική περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας. Καταλάμβανε το άκρο της νότιας χερσόνησο της Ιταλίας και συμπίπτει περίπου με τη σημερινή Καλαβρία.

Χάρτης της Βρεττίας