Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

μονάδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(Ανακατεύθυνση από ΓΥΣ)

[1]Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (αρκτικόλεξο Γ.Υ.Σ.), είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία του ελληνικού στρατού που επανδρώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, της οποίας κύριο αντικείμενο είναι η γεωδαίτηση και η τοπογράφηση της ελληνικής επικράτειας [2] από καθαρά στρατιωτική άποψη.

Το αρχικό όνομα της υπηρεσίας αυτής ήταν "Γεωδαιτικόν απόσπασμα" που οργανώθηκε επί Βασιλέως Γεωργίου του Α' το 1889, όταν για το σκοπό αυτό προσκλήθηκε από την Αυστρία ειδική στρατιωτική αποστολή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Αντισυνταγματάρχης Χαρτλ (Hartl) έχοντας υπ' αυτόν μέλη και βοηθούς τον λοχαγό Λέρλ (Lerhl) και τον υποπλοίαρχο Λορ (Lohr). Η αποστολή εκείνη παρέμεινε στην Ελλάδα 7 χρόνια μέχρι το 1896. Κύριος σκοπός του Γεωδαιτικού αποσπάσματος ήταν η δημιουργία κτηματολογίου, μετά την καταστροφή του αρχικού (που είχαν επιμεληθεί και εκπονήσει οι Βαυαροί) που συνέβη λίγες ημέρες μετά τη λεγόμενη έξωση του Όθωνα.

Από το έτος 1895 το Γεωδαιτικό απόσπασμα μετονομάστηκε σε "Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού" οπότε, περιοριζόμενη μόνο σε στρατιωτικές υποτυπώσεις, διατήρησε το όνομα αυτό μέχρι το 1926. Το έτος αυτό ακολουθώντας την αντίστοιχη ονομασία ξένων υπηρεσιών μετονομάστηκε σε Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, διατηρώντας το όνομα αυτό μέχρι σήμερα.

Παλαιότερα στη Γ.Υ.Σ. υπάγονταν αρχικά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας ΥΕΝΕΔ.

Εξοπλισμός - αρμοδιότητα

Επεξεργασία

Η Γ.Υ.Σ. εξοπλισμένη σήμερα με άρτια τεχνικά μέσα από γεωδαιτικά όργανα, βαρυτόμετρα, φωτογραμμετρικά όργανα, συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS, και αεροσκάφη για λήψη αεροφωτογραφιών και με μόνιμο εκπαιδευμένο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, αποφοίτους ανωτάτων και μέσων τεχνικών σχολών, είναι επιφορτισμένη με όλες τις σχετικές εργασίες γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας κ.λπ. που αφορούν τον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα είναι η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση όλων των αεροφωτογραφικών εργασιών, την εκπόνηση και έκδοση χαρτών διαφόρων κλιμάκων και διαγραμμάτων [3] για την κάλυψη των σχετικών αναγκών στρατιωτικών, αστυνομικών, πολεοδομικών και άλλων αρχών, οργανισμών, ακόμα και ιδιωτών.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. «ΓΥΣ | Αρχική». web.gys.gr. Ανακτήθηκε στις 6 Μαρτίου 2019. 
  2. Εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, πυθμένων ελληνικών θαλασσών, αιγιαλών και λιμένων της ελληνικής επικράτειας που αποτελούν αντικείμενα αντίστοιχων εργασιών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.
  3. Οι χάρτες ΓΥΣ εκπονούνται σε κλίμακα από 1:5000 μέχρι 1:100.000 και τα διαγράμματα κυρίως στη κλίμακα 1:5.000.

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία