Γιόνα είναι μια αρχαία ινδική λέξη στη γλώσσα Πάλι την οποία χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τους Έλληνες. Η αντίστοιχη λέξη στα σανσκριτικά είναι η λέξη Γιαβάνα. Και οι δυο λέξεις προέρχονται από τη λέξη Ίωνας, γιατί όπως φαίνεται οι Έλληνες από την Ιωνία ήταν οι πρώτοι που είχαν έλθει σε επαφή με τους Ινδούς.

Ο Γιόνα (Έλληνας) Βασιλιάς Μένανδρος (160 π.Χ.135 μ.Χ.). Η επιγραφή στα Ελληνικά: «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ»

Η συσχέτιση της λέξης γιόνα με τους Έλληνες φαίνεται από τις αναφορές:

  • στο Γιόνα Βασιλιά Αντίοχο στα Ήδικτα του Ασόκα (280 π.Χ.) (Amtiyoko nama Yona-raja, σε μετάφραση «ο Αντίοχος στο όνομα, Έλληνας Βασιλιάς»)
  • στο Γιόνα Βασιλιά Αντιαλκίδα στη στήλη του Ηλιόδωρου, στην κεντρική Ινδία, στη Βιντίσα, κοντά στο σημερινό Μπεσναγκάρ (κοντά στο 100 π.Χ.) (Yonadatena agatena maharajasa Amtalikitasa, σε μετάφραση «του Έλληνα, απεσταλμένος, Βασιλιά Αντιαλκίδα»)
  • Ο Βασιλιάς Μένανδρος (Μιλίνδας στα Ινδικά) και οι σωματοφύλακές του, οι 500 Γιόνα, στο έργο Μιλίνδα Πάνχο («τα ερωτήματα του Μιλίνδα»), του 100 π.Χ.
  • στην περιγραφή της Ελληνικής αστρολογίας και της ελληνικής ορολογίας στο έργο Γιαβαναγιατάκα («τα λεγόμενα των Ελλήνων»), του 150 μ.Χ.
  • στην «Αλεξάνδρεια, την πόλη των Γιόνα» στο έργο Μαχαβάμσα (Μεγάλο Χρονικό), του 5ου-3ου αιώνα π.Χ. (κεφ. 29)

Μέχρι τον πρώτο αιώνα μ.Χ., η λέξη Γιόνα αφορούσε με ακρίβεια και συστηματικά τους Έλληνες, αλλά στους επόμενους αιώνες πήρε την έννοια της περιγραφής των «ξένων» γενικότερα.