Γούβα Πάτρας

συνοικία της Πάτρας

Η Γούβα είναι συνοικία της Πάτρας κοντά στο κέντρο της πόλης. Βρίσκεται στις απολήξεις του Εσχατοβουνίου στα όρια της λεγόμενης περιοχής του Δασυλίου και απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από το κεντρικότερο σημείο της Πάτρας, την Πλατεία Γεωργίου Α΄. Η συνοικία πήρε την ονομασία της από την μορφολογία του μέρους όπου εκτείνεται.

Οι κεντρικότεροι και κύριοι δρόμοι της Γούβας είναι η Νόρμαν και η 28ης Οκτωβρίου (πρώην Καρόλου), ενώ η συνοικία δυτικά οριοθετείται από την Κορίνθου, μία από τις κυριότερες οδούς του πυκνού πολεοδομικού ιστού της Πάτρας.

  • Δ. Καρατζά, Χ. Χαραλάμπους, Δ. Γκότση, Γ. Λύρα, Πάτρα, ονομάτων επίσκεψις, Έκδοση των εφημερίδων «Εθνικός Κήρυξ των Πατρών» και «Ημερήσιος Κήρυξ των Πατρών», Πάτρα 1995.
  • Κώστας Ν. Τριανταφύλλου, Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, Τόμος Α΄, Τυπογραφείο Πέτρου Χρ. Κούλη, Πάτρα 1995, Τρίτη Έκδοση, λήμμα «Γούβα».