Γραμμική απεικόνιση

(Ανακατεύθυνση από Γραμμικός μετασχηματισμός)

Έστω και διανυσματικοί χώροι επί του σώματος . Μια απεικόνιση

με

ονομάζεται γραμμική απεικόνιση ή γραμμικός μετασχηματισμός όταν για κάθε και ισχύουν οι σχέσεις

και

Οι παραπάνω σχέσεις ονομάζονται σχέσεις γραμμικότητας. Οι σχέσεις αυτές είναι ισοδύναμες με την σχέση

για κάθε και , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός ορισμός της έννοιας του γραμμικού μετασχηματισμού. Η παραπάνω σχέση μπορεί να γενικευθεί για διανύσματα

με και

Αν οι διανυσματικοί χώροι και ταυτίζονται, τότε η γραμμική απεικόνιση ονομάζεται γραμμικός τελεστής ή αλλιώς ενδομορφισμός.